METRO THERM

METRO THERM A/S

Metro Therm A/S er en veletableret dansk industrivirksomhed, der primært udvikler og producerer vandvarmere og –beholdere. Virksomheden har i en årrække benyttet sig af Profilpartners Search & Selection, når der skulle findes nye medarbejdere til tekniske stillinger.

Senest har Økonomichef Joel Pedersen dog også valgt at benytte sig af Profilpartners’ ekspertise inden for økonomi & regnskab i forbindelse med, at man ønskede at udvide økonomiafdelingen med endnu en regnskabsmedarbejder.

”Samarbejdet forløb fuldstændigt gnidningsløst ” udtaler Joel, som var meget tilfreds med, at rekrutteringsopgaven blev løst ekstremt hurtigt. ”Det var af største vigtighed, at vi fandt en ny medarbejder meget hurtigt, og jeg var spændt på, om Profilpartners kunne overholde, hvad de lovede med hensyn til, at vi skulle have fundet en person hurtigt. Dette naturligvis uden at gå på kompromis med både de faglige kvalifikationer og ikke mindst personligheden, der skulle passe til det øvrige team i regnskabsafdelingen.” Det lykkedes heldigvis, for som Joel Pedersen udtrykte det, ”Jeg er imponeret over, at Profilpartners’ HR-konsulent på sagen formåede at præsentere relevante kandidater med så stor spredning i alder, kønsfordeling og kvalifikationer, så hurtigt". Samtidig gav han udtryk for, at han mener, at Profilpartners indsats helt var på niveau med de tidligere opgaver, vi har løst for virksomheden i relation til de mere tekniske stillinger.

Joel, som ikke er tilbageholdende med at anbefale Profilpartners i sit netværk, vil også i fremtiden kontakte Profilpartners Search & Selection i forbindelse med nye rekrutteringsopgaver. Hos Profilpartners, hvor vi også har været meget glade for samarbejdet, ser vi naturligvis frem til at kunne hjælpe Metro Therm med at finde flere dygtige medarbejdere mange år fremover.