Profilpartners' headhuntere, som har beskæftiget sig med headhunting og rekruttering af medarbejdere, besidder et godt branchekendskab, og vores konsulenter formår med udgangspunkt i deres omfattende erfaring at rekruttere de bedste kandidater med de rette kvalifikationer og kompetencer til virksomheder inden for medicinalbranchen, biotech, generiske produkter, medico teknisk udstyr m.v.

Vi har erfaring med personalerekruttering på tværs af værdikæden

Mange års erfaring med rekruttering og headhunting af eksperter inden for forskning, klinisk udvikling, salg, marketing, kvalitet, logistik og diverse regulatoriske områder inden for Pharma branchen giver vores konsulenter en stor forståelse for de processer og specialer, som gør sig gældende på tværs af værdikæden.

Pharma & Life Science er spændende områder, som stiller store krav til, at vi som rekrutteringsbureau har indsigt i og forståelse for detaljen, alt imens vi forholder os til den pågældende kandidats faglige kvalifikationer og menneskelige kvaliteter i forhold til virksomhedens behov. 

Vores headhuntere har blandt andet rekrutteret kvalificerede medarbejdere til positioner inden for: Forskning, produktudvikling, R&D, produktion, Q&A, forretningsudvikling, salg, regnskab, IT og markedsføring til virksomheder inden for Pharma & Life Science branchen. 
 

Karrieredatabase - Rekruttering til Pharma & Life Science industrien

Profilpartners kender industrien og de faglige og personlige kvaliteter, der efterspørges i forbindelse med ansættelsen af nye medarbejdere. Vores headhuntere og rekrutteringsspecialister følger industrien tæt og holder sig løbende opdateret på den teknologiske udvikling for herigennem at kunne rådgive din virksomhed bedst muligt i forbindelse med Search- and Selection processerne. Vi har derfor også et stort netværk og en bred karrieredatabase med kompetente specialister inden for alle led af værdikæden. Dette betyder, at vi gennem en grundig, men effektiv Searchproces kan finde nye specialister med de rette kvalifikationer og kvaliteter til virksomheder inden for Pharma og Life Science.       

 

Profilpartners headhunter medarbejdere til Life Science i Danmark og i de øvrige nordiske lande

Vi er dit effektive brancheorienterede rekrutteringsbureau, når du mangler nye medarbejdere. Vores headhuntere/konsulenter forstår, på baggrund af mange års erfaring med rekruttering, både markedet og din virksomheds behov, uanset om I beskæftiger jer med udvikling, salg eller produktion. Vores erfaring på dette område strækker sig blandt andet over: 

  • Medicinalbranchen
  • Medico teknisk udstyr
  • Generiske produkter
  • Bioteknologi
  • Engineering
  • Mv.

 

Udover at rekruttere din næste ledende medarbejder, ingeniør eller specialist inden for Pharma & Life Science finder Profilpartners også specialister inden for andre brancher og industrier:

 

 

Vi rekrutterer løbende kandidater til ledige stillinger inden for:

Ledelse | Ingeniør, Udvikling & Teknik | Bygge- og anlæg | Salg & Marketing | Økonomi & Regnskab IT | HR |

 

Kontakt os

Er du interesseret i rekruttering biotech til din virksomhed? Ring til os på telefon: +45 43 43 40 60 eller kontakt os her. Vi er klar til at finde din næste medarbejder.