Den samlede viden hos bestyrelsen bør være bred. Kombineres denne viden med et eller flere medlemmers erfaring fra branchen eller beslægtede brancher, er det naturligvis en stor fordel.

I mange virksomheder kan det være en fordel, hvis den samlede viden i bestyrelsen dækker et bredt kompetencefelt. I en mindre eller mellemstor virksomhed skal der ikke nødvendigvis være kompetencer både inden for økonomi, drift, jura og management, som man ofte ser det i store virksomheder og børsnoterede selskaber.

Der er nogle minimumskrav, som efter vores overbevisning bør være opfyldt, for at en person kan gå aktivt ind i bestyrelsesarbejdet i en virksomhed. Hvor godt man skal være klædt på til bestyrelsesarbejdet afhænger naturligvis af, om man er formand eller menigt medlem af bestyrelsen, samt af hvilken type virksomhed, der er tale om. Profilpartners er her for at hjælpe dig med at finde de rette bestyrelsesmedlemmer.

 

Profilpartners afdækker de faglige og erfaringsmæssige kompetencer hos bestyrelsesmedlemmer

  • Faglige kompetencer inden for et specifikt område (økonomi, drift, jura, management eller andet)
  • Erfaring med ledelse
  • Erfaring med at arbejde på strategisk niveau
  • Skal kunne dokumentere gode resultater
  • En vis teoretisk og også gerne praktisk viden om bestyrelsesarbejde

 

Personlige egenskaber hos bestyrelsesmedlemmer afdækkes også for derved at kunne sammensætte en god bestyrelse

Når man skal rekruttere nye medlemmer til en bestyrelse, er de personlige kompetencer også af relevans. Man bør f.eks. tage stilling til, hvorvidt man ønsker deltagelse fra en meget dominerende person, eller om man har præference for en mere politisk person, når man søger et nyt bestyrelsesmedlem.

Generelt gælder det, at personen bør have et godt renommé og besidde høj etik og moral. En ærlig, direkte person, som samtidig er både fleksibel og visionær, besidder nogle af de personlige egenskaber, som gavner samarbejdet i en bestyrelse.

Når der er tale om bestyrelsesformanden, skærpes kravene yderligere til bl.a. empati, kommunikation, menneskekundskab m.v.