Den del af Profilpartners' konsulentteam, som rekrutterer sælgere, marketingeksperter og andre medarbejdere til handels- og servicevirksomheder, har et solidt kendskab til og forståelse for behov og udfordringer på tværs af værdikæden for producenter, distributører, grossister og detailhandlere inden for B2B og B2C virksomheder.

FMCG-industriens udfordring bygger på et individualiseret og omskifteligt behov hos slutbrugerne. Vi har stor erfaring med at rekruttere omstillingsparate ledere og specialister, der passer ind i en konkurrencepræget og omskiftelig branche.

 

Vores mange års erfaring på markedet bevirker, at vi ved, hvor de dygtige medarbejdere sidder

Vores rekrutteringskonsulenter har beskæftiget sig med sektoren gennem mange år og har herigennem udviklet en bred indsigt i branchen, der spænder fra produktion og distribution til engros og detail.

Vi har rekrutteret til hele værdikæden inden for både produkter og serviceydelser. Inden for dette område har særligt e-handel og digitaliseringen skabt et øget behov for innovation, effektivisering og profitability. Detailhandlen har stadig en væsentlig og vigtig rolle i forhold til den fysiske kontakt med kunderne, men butikkerne er udfordret af de forskellige online afsætningskanaler.

Forbrugerne har ændret adfærd i takt med at handel er flyttet mere og mere online, hvilket gør at mange virksomheder er optaget af at effektivisere lager og logistik for på den måde at differentiere sig på service og bruge det som konkurrenceparameter. Det er her, Profilpartners kan hjælpe jer, da vi både er et af de førende rekrutteringsbureauer inden for området og kan agere sparringspartner i løbet af hele rekrutteringsprocessen.       

 

Vi rekrutterer servicemindede og flittige medarbejdere med stor kommerciel forståelse og indsigt

Profilpartners' rekrutteringskonsulenter er specialiseret i at headhunte kommercielle profiler til handel- og servicebranchen. Når det kommer til personalerekruttering inden for området, er vi blandt de bedste. Vi forstår mekanismerne, som gør sig gældende, og vi har en bred indsigt i industrien og er dygtige til at læse markedet. Vi forstår med andre ord din virksomheds behov, når vi skal afdække, hvilke kvalifikationer og egenskaber, din næste medarbejder skal have.

Det kræver stærke lederegenskaber og faglig indsigt i branchen at være i stand til at eksekvere de nødvendige omstruktureringer og herigennem skabe positive forandringer. Ledende medarbejdere med kompetencer som konceptuel viden, kommerciel forståelse og strategisk indsigt bliver i stigende grad en nødvendighed for at din virksomhed kan gøre sig gældende i en branche, der er udfordret på tilgængeligheden af produkter, information og anmeldelser.

Vi rekrutterer medarbejdere med høj faglighed, der har forstand på godt købmandskab, således at de kan bidrage positivt til en innovativ produktudvikling og driftseffektivisering. Innovation skabes i dag i samarbejde med slutbrugerne.

Co-creation er betegnelsen for den proces, der sker, når slutbrugerne bidrager med deres erfaring og anmeldelse af både produkter og services. Slutbrugerens stigende involvering i udviklingsprocessen er på samme tid en kritisk og kærkommen faktor for FMCG-virksomheder, da det giver virksomhederne mulighed for at udvikle sig i tråd med slutbrugerens behov. Men denne udvikling forudsætter, at virksomhederne har omstillingsparate og innovative medarbejdere, der er opdateret på markedet og den teknologiske udvikling. Det er derfor vigtigt for din virksomhed at have en samarbejdspartner, der formår at tiltrække kvalificerede medarbejder, som er i stand til at løse de udfordringer, som din FMCG-virksomhed står over for. Med Profilpartners´ Search and Selection proces kan du være vis om, at du er i trygge hænder.  

 

Karrieredatabase - Rekruttering til Handel & Service

Vores rekrutteringskonsulenter har mange års erfaring med at rekruttere til både store og små FMCG-virksomheder. Vi har fundet dygtige medarbejdere på tværs af alle funktionsområder fra toplederen til butiksmedarbejderen. Profilpartners har gennem snart 25 år opnået et stort branchekendskab, og vi har fulgt den digitale udvikling, som industrien har gennemgået. Profilpartners har, på den baggrund, opbygget en meget attraktiv karrieredatabase inden for Handel & Service, som omfatter kvalificerede kandidater på alle niveauer på tværs af en lang række forskellige funktioner.

 

Udover at rekruttere direktører, ledere og specialister inden for handel, marketing, indkøb og supply chain er Profilpartners også eksperter inden for headhunting af medarbejdere til andre brancher og industrier:

 

 

Vi rekrutterer løbende kandidater til ledige stillinger inden for:

Ledelse | Ingeniør, Udvikling & Teknik | Bygge- og anlæg | Salg & Marketing | Økonomi & Regnskab IT | HR |

 

Kontakt os

Ring til os på telefon: +45 43 43 40 60 eller kontakt os her. Vi er klar til at finde din næste medarbejder.