REGNSKABSCHEF - der får medarbejderansvar og kommer til at arbejde både operationelt og strategisk

Du overtager derfor en velfungerende afdeling, der skal videreudvikles og optimeres.

Stillingsbeskrivelse:
Det går godt hos Demskov El A/S. Virksomheden er i rivende udvikling og er på 5 år vækstet fra ca. 30 til 100 medarbejdere. Ledelsen ønsker at fortsætte denne vækstrejse og vil derfor supplere teamet og ledelsesgruppen med en regnskabskyndig person, der får ansvaret for økonomi og regnskab, og som kan være med til at videreudvikle virksomheden.

Du kommer til at arbejde bredt med opgaver indenfor økonomi og regnskab samtidig med, at du forventes at have det økonomiske overblik. Du får derfor en central rolle som sparringspartner for afdelingslederne og ikke mindst for direktøren, som du kommer til at arbejde tæt sammen med.

Regnskabsfunktionen har over en periode været varetaget af en ekstern økonomichef, der har fået sat struktur på mange af processerne i afdelingen, men når årsregnskabet er afsluttet, skal denne videre.

Du overtager derfor en velfungerende afdeling, der skal videreudvikles og optimeres med fokus på en øget digitalisering og løbende optimering af arbejdsrutiner- og metoder. Du får ansvaret for to medarbejdere tilknyttet afdelingen.

Du kommer til at arbejde med mange forskellige opgaver og forventes at være hands-on både i forbindelse med de daglige opgaver, men også ved afslutning af måneds- og kvartalsregnskaber, udarbejdelse af diverse budgetter, forecasts og analyser, opfølgning på nøgletal m.v.

Det er dit ansvar, at økonomisystemer, forretningsgange, regnskabsprincipper og budgetrapporteringsrutiner, interne kontroller m.v. løbende bliver ajourført og videreudviklet.

Du står for sparring med ledelsen omkring budgetter og forecasts, projektøkonomi, generelle regnskabsmæssige spørgsmål og problemstillinger, men også omkring HR relaterede spørgsmål.

Økonomisk sparring i forhold til nye projekter og forretningsområder vil naturligvis også være inde over dit bord. I den forbindelse er det i høj grad din erfaring og viden, der sætter dagsordenen for de problemstillinger, du bliver involvereret i.

Du tager selv initiativet til at få de daglige opgaver løst på en professionel måde og det forventes, at du er i stand til selvstændigt at videreudvikle på diverse rapporteringssystemer og nøgletalsanalyser samt løbende optimere og strømline økonomifunktionen.

Derudover vil du naturligvis være firmaets kontaktperson til banker, offentlige myndigheder, forsikringsselskaber og lignende.

Du får en meget alsidig stilling, som du i høj grad selv kan være med til at præge inden for dit eget ansvarsområde specielt, men også virksomhedens udvikling generelt.

Du tilbydes:
En meget selvstændig stilling med stor mulighed for både personlig og faglig udvikling.

Du får et job med mangeartede faglige udfordringer samt mulighed for at blive en del af et meget engageret team.

Tonen i organisationen er åben og uformel, og den enkelte medarbejder har god mulighed for at opnå faglig og personlig udfordring.

Løn:
Du får en god lønpakke, der modsvarer dine kvalifikationer.

Egenskaber:
Du er en meget vækstorienteret, forandringsvillig, innovativ og analytisk person, der er omhyggelig og har et godt overblik.

Samtidig er du udadvendt, robust og med en god gennemslagskraft.

Du er en engageret og selvmotiverende person, der er god til at motivere og engagere dig selv og dine kollegaer. Du er ikke for fin til noget, og du tager gerne teten, hvis behovet opstår.

Erhvervserfaring:
Du har god erfaring fra lignende stilling fra en håndværksvirksomhed, entreprenør eller andet relevant. Det forventes, at du er bekendt med de specielle regnskabsmæssige og økonomiske problemstillinger, der relaterer sig til igangværende arbejder, entrepriseregnskaber m.v.

Uddannelser:
Vi forventer, at du har en uddannelsesmæssig baggrund som revisor og/eller HD(R). Alternativt er du en dygtig "håndværker", der bare kan sit kram.

Sprogkundskaber / IT:
Du kan begå dig i engelsk i skrift og tale og er vant til at arbejde med IT specielt Excel.

Virksomhedsbeskrivelse:
Demskov El A/S er en mellemstor el-installatør, der udfører en bred vifte af el-opgaver, som spænder lige fra de små opgaver til større fag- og totalentrepriser. Kunderne er meget forskellige, idet virksomheden både henvender sig til det private marked, virksomheder og til offentlige institutioner. Demskov El har to mindre søsterselskaber, som du også kommer til at beskæftige dig med.

Der er i dag ca. 100 medarbejdere tilknyttet virksomheden.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Profilpartners på tlf.: 43434060.

Arbejdssted:
Rødovre

Generelt:
Anfør venligst nedenstående mrk., når du søger stillingen

Regnskabschef /111821

Ansøgning:

Indsendes snarest.

Vi indkalder løbende kandidater til samtale.

Vi arbejder med forskellige jobportaler, der har hver deres retningslinjer for visningsperiode m.v. En stilling, der er taget af en jobportal, er ikke nødvendigvis løst.

Vises stillingen stadig på Profilpartners hjemmeside er den stadig aktiv, da stillingen først vil blive taget af vores hjemmeside, når den er besat.

Send venligst din ansøgning via denne hjemmeside.

Hvis du alligevel ikke synes, at dette job er interessant, kan du med fordel følge Profilpartners på LinkedIn, hvor vi løbende poster en del af de stillinger, vi arbejder med.