Har du brug for en Interim-Manager?

Få tilknyttet en Interim-Manager fra Profilpartners, når der på lederniveau opstår udfordringer, som kræver en hurtig indsats. Det kan være kritisk post for interne sociale relationer, hvor interim management tilbyder en fleksibel løsning.

Hvad betyder interim management?

Interim-Management er et globalt begreb, som bruges, når virksomheder og organisationer tilknytter stærke og erfarne ledelsesprofiler på midlertidige aftalevilkår.

Mangler I en lederprofil i en afgrænset periode i forbindelse med en nøglemedarbejders fravær, og mangler i ekstra ressourcer grundet omstrukturering, organisationsudvikling, implementering eller lignende, så kan interim ansættelse af en lederprofil være løsningen. 

Interim-Manageren arbejder fokuseret på opgaven, som skal løses, men fungerer samtidig som en del af teamet, der bidrager med nye ideer og inspiration udefra.

Står din virksomhed over for en periode med forandring eller vækst? Hos Profilpartners forstår vi, at disse kritiske øjeblikke kræver ikke kun dygtighed, men også hurtig handling og fleksibilitet. Vores Interim Management-løsning tilbyder netop dette. Ved at vælge en Interim Manager fra vores talentfulde pulje af resultatorienterede specialister, sikrer du, at din virksomhed navigerer gennem udfordrende tider med den ekspertise og lederskab, der kræves. Vores interim ledere bringer en rigdom af erfaring og nødvendige kompetencer, nøjagtigt tilpasset til dine unikke behov, hvad enten det drejer sig om at styre en kritisk post, understøtte international ekspansion, eller at sikre en smidig overgang indtil en permanent løsning findes. Vælg Profilpartners til at styrke din organisation med den rette interim ressource - en beslutning, der kan betyde forskellen mellem at stå stille og at opnå ekstraordinær succes.

Fordele ved Interim Management

Fleksibilitet: Interim managers kan hurtigt træde til og tilpasse sig virksomhedens behov. Dette er særligt vigtigt i perioder med usikkerhed eller hurtige forandringer.

Erfaring: Disse ledere har ofte mange års erfaring og kan hurtigt identificere og løse problemer. De har ofte gennemgået lignende situationer før og ved, hvilke strategier der fungerer bedst.

Objektivitet: Som eksterne konsulenter bringer de et friskt perspektiv uden interne bias. De kan derfor se problemer og løsninger, som interne medarbejdere måske overser.

Omkostningseffektivitet: Ansættelse på midlertidig basis kan være mere omkostningseffektivt end at ansætte en fast leder. Der er ingen langsigtede forpligtelser, og omkostningerne kan ofte skræddersys til det specifikke behov.

Besøg vores emnebank

I emnebanken har Profilpartners mange resultatorienterede specialister, som er interesseret i en projektansættelse. En sådan midlertidig ansættelse kan være en bro til at finde en ny permanent ressource eller indtil der findes en permanent løsning. Dette koncept af interim omfatter mange nødvendige kompetencer, som f.eks financial accountant eller management specialister. Virksomheden kan med fordel få en medarbejder i en interim ansættelse, f.eks. i forbindelse med:

 • Spidsbelastninger
 • Hasteopgaver
 • Sygdom
 • Orlov
 • Opsigelser
 • Krisesituationer
 • Generationsskifte
 • Turn-around

Typer af interim management

Interim CEO: Ansat til at lede virksomheden i en overgangsperiode, ofte når en permanent CEO fratræder eller virksomheden gennemgår en væsentlig transformation. En interim CEO kan hjælpe med at stabilisere virksomheden, indføre nye strategier og forberede virksomheden på at finde en permanent leder.

Interim CFO: Håndterer virksomhedens finansielle funktioner midlertidigt, f.eks. under en reorganisering eller ved implementering af nye finansielle systemer. Interim CFO'er kan også hjælpe med finansiel omstrukturering, forbedre likviditeten og sikre en sund økonomisk fremtid for virksomheden.

Interim IT-Manager: Sørger for implementering og optimering af IT-systemer, hvilket kan være kritisk ved digitale transformationer. Disse ledere har ofte dybdegående viden om de nyeste teknologier og kan hjælpe med at implementere IT-løsninger, der forbedrer effektiviteten og konkurrenceevnen.

Interim HR-Manager: Håndterer HR-strategier, rekruttering og medarbejderudvikling i perioder med organisatoriske ændringer. De kan hjælpe med at sikre, at virksomheden tiltrækker og fastholder de bedste talenter, samt udvikler en stærk virksomhedskultur.

Hvorfor vælge Profilpartners til interim management?

Profilpartners har en omfattende pulje af erfarne interim managers, som kan træde til med kort varsel. Vi sikrer, at vores interim ledere har de nødvendige kompetencer og passer til virksomhedens kultur og specifikke behov. Med fokus på resultater og en struktureret tilgang hjælper vi virksomheder med at navigere gennem komplekse udfordringer.

Vores interim managers har erfaring fra forskellige brancher og kan derfor tilbyde specialiseret viden og indsigt. De arbejder tæt sammen med virksomhedens ledelse for at sikre, at de strategiske mål nås, og at der skabes langvarig værdi.

Erfaring og kompetencer hos Profilpartners' interim managers

Strategi og planlægning: Hjælper med at udvikle og implementere strategier, der understøtter virksomhedens overordnede mål. Dette inkluderer både kortsigtede og langsigtede planer, der sikrer bæredygtig vækst og udvikling.

Organisationsændringer: Sikrer en smidig gennemførelse af omstruktureringer og optimering af processer. Interim managers kan hjælpe med at identificere ineffektive områder og implementere forbedringer, der øger produktiviteten og reducerer omkostningerne.

Projektledelse: Leder og koordinerer projekter fra start til slut, med fokus på tidsplan, budget og kvalitet. De sikrer, at projekterne leveres til tiden, inden for budgettet og med de ønskede resultater.

Økonomistyring: Optimerer økonomifunktioner, herunder budgettering, rapportering og risikostyring. Interim CFO'er kan hjælpe med at forbedre virksomhedens økonomiske sundhed og sikre, at der er en solid finansiel grundlag for fremtidig vækst.


Profilpartners har Interim-Managers, som kan indgå overalt i organisationen. Typisk ansættes Interim-Manageren inden for følgende områder:

Interim-Managers med erfaring inden for ledelse

Disse kan varetage mange forskellige opgaver, hvoraf nedenstående skal nævnes som de hyppigste:

 • Strategi og planlægning
 • Organisationsændringer
 • Ledelse i en afgrænset periode
 • Udarbejdelse af forretningsplaner
 • Optimering af arbejdsgange og processer
 • Rekonstruktioner og omstruktureringer
 • Projektledelse
 • Effektiviserings- og rationaliseringsprocesser
 • Medarbejderudvikling og -optimering
 • Professionel rådgivning og sparring
 • Omstruktureringer

Interim-Managers med erfaring inden for Supply Chain

Disse kan varetage mange forskellige opgaver, hvoraf nedenstående skal nævnes som de hyppigste:

 • Opbygning/optimering af rutiner og processer inden for indkøb og logistik
 • Implementering af lagerstyringssystemer
 • Midlertidig ledelse 
 • Indførelse af kvalitetsstyringssystemer
 • Lean-implementering
 • Forbedring af aftaler og procedurer
 • Indkøbsoptimering
 • Indførelse af kvalitetsforbedrende tiltag
 • Flytning og/eller outsourcing af produktion
 • Supply Chain Management

Interim-Managers med erfaring inden for salg og marketing

Disse kan varetage mange forskellige opgaver, hvoraf nedenstående skal nævnes som de hyppigste:

 • Fastlæggelse af strategi og målsætning
 • Optimering af arbejdsgange og processer indenfor salg og marketing
 • Marketingplaner
 • Optimering af kundepleje og servicetiltag
 • Strategi for fastholdelse af kunder
 • CRM-implementering
 • Markedsanalyse
 • Opbygning og/eller styrkelse af salgsfunktionen m.v.

Interim-Managers med erfaring inden for økonomi- og regnskab

Disse kan varetage mange forskellige opgaver, hvoraf nedenstående skal nævnes som de hyppigste:

 • Opbygning/optimering af rutiner og processer inden for økonomifunktionen
 • Økonomistyring
 • Udarbejdelse af årsregnskaber
 • Budgetter og budgetopfølgning
 • Opbygge/udvikle rapporteringssystemer
 • Konsolideringsopgaver
 • Strømline økonomifunktioner
 • Implementere ERP systemer
 • Reorganisere økonomifunktionen
 • Risk Management m.v.
 • Sparringspartner for bestyrelse og ledelse
 • Oprydde diverse opgaver som halter
 • Varetage de gængse opgaver inden for regnskabsfunktionen
 • Optimere arbejdsgange og processer inden for området
 • Færdiggøre årsregnskab til revisor

Lær Profilpartners nærmere at kende

Hvis du har lyst til at læse nærmere om de ydelser inden for interim management eller rekruttering af medarbejdere, som Profilpartners tilbyder, kan du udover at navigere rundt her på siden også få fornøjelse af at læse Profilpartners' firmapræsentation, som er målrettet vores virksomhedskunder.