Har du brug for en Interim-Manager?

Få tilknyttet en Interim-Manager fra Profilpartners, når der på lederniveau opstår udfordringer, som kræver en hurtig indsats. Det kan være kritisk post for interne sociale relationer, hvor interim management tilbyder en fleksibel løsning.

Hvad betyder interim management?

Interim-Management er et globalt begreb, som bruges, når virksomheder og organisationer tilknytter stærke og erfarne ledelsesprofiler på midlertidige aftalevilkår.

Mangler I en lederprofil i en afgrænset periode i forbindelse med en nøglemedarbejders fravær, og mangler i ekstra ressourcer grundet omstrukturering, organisationsudvikling, implementering eller lignende, så kan interim ansættelse af en lederprofil være løsningen. 

Interim-Manageren arbejder fokuseret på opgaven, som skal løses, men fungerer samtidig som en del af teamet, der bidrager med nye ideer og inspiration udefra.

Står din virksomhed over for en periode med forandring eller vækst? Hos Profilpartners forstår vi, at disse kritiske øjeblikke kræver ikke kun dygtighed, men også hurtig handling og fleksibilitet. Vores Interim Management-løsning tilbyder netop dette. Ved at vælge en Interim Manager fra vores talentfulde pulje af resultatorienterede specialister, sikrer du, at din virksomhed navigerer gennem udfordrende tider med den ekspertise og lederskab, der kræves. Vores interim ledere bringer en rigdom af erfaring og nødvendige kompetencer, nøjagtigt tilpasset til dine unikke behov, hvad enten det drejer sig om at styre en kritisk post, understøtte international ekspansion, eller at sikre en smidig overgang indtil en permanent løsning findes. Vælg Profilpartners til at styrke din organisation med den rette interim ressource - en beslutning, der kan betyde forskellen mellem at stå stille og at opnå ekstraordinær succes.
 
I emnebanken har Profilpartners mange resultatorienterede specialister, som er interesseret i en projektansættelse. En sådan midlertidig ansættelse kan være en bro til at finde en ny permanent ressource eller indtil der findes en permanent løsning. Dette koncept af interim omfatter mange nødvendige kompetencer, som f.eks financial accountant eller management specialister. Virksomheden kan med fordel få en medarbejder i en interim ansættelse, f.eks. i forbindelse med:

 • Spidsbelastninger
 • Hasteopgaver
 • Sygdom
 • Orlov
 • Opsigelser
 • Krisesituationer
 • Generationsskifte
 • Turn-around


Profilpartners har Interim-Managers, som kan indgå overalt i organisationen. Typisk ansættes Interim-Manageren inden for følgende områder:

Interim-Managers med erfaring inden for ledelse

Disse kan varetage mange forskellige opgaver, hvoraf nedenstående skal nævnes som de hyppigste:

 • Strategi og planlægning
 • Organisationsændringer
 • Ledelse i en afgrænset periode
 • Udarbejdelse af forretningsplaner
 • Optimering af arbejdsgange og processer
 • Rekonstruktioner og omstruktureringer
 • Projektledelse
 • Effektiviserings- og rationaliseringsprocesser
 • Medarbejderudvikling og -optimering
 • Professionel rådgivning og sparring
 • Omstruktureringer

Interim-Managers med erfaring inden for Supply Chain

Disse kan varetage mange forskellige opgaver, hvoraf nedenstående skal nævnes som de hyppigste:

 • Opbygning/optimering af rutiner og processer inden for indkøb og logistik
 • Implementering af lagerstyringssystemer
 • Midlertidig ledelse 
 • Indførelse af kvalitetsstyringssystemer
 • Lean-implementering
 • Forbedring af aftaler og procedurer
 • Indkøbsoptimering
 • Indførelse af kvalitetsforbedrende tiltag
 • Flytning og/eller outsourcing af produktion
 • Supply Chain Management

Interim-Managers med erfaring inden for salg og marketing

Disse kan varetage mange forskellige opgaver, hvoraf nedenstående skal nævnes som de hyppigste:

 • Fastlæggelse af strategi og målsætning
 • Optimering af arbejdsgange og processer indenfor salg og marketing
 • Marketingplaner
 • Optimering af kundepleje og servicetiltag
 • Strategi for fastholdelse af kunder
 • CRM-implementering
 • Markedsanalyse
 • Opbygning og/eller styrkelse af salgsfunktionen m.v.

Interim-Managers med erfaring inden for økonomi- og regnskab

Disse kan varetage mange forskellige opgaver, hvoraf nedenstående skal nævnes som de hyppigste:

 • Opbygning/optimering af rutiner og processer inden for økonomifunktionen
 • Økonomistyring
 • Udarbejdelse af årsregnskaber
 • Budgetter og budgetopfølgning
 • Opbygge/udvikle rapporteringssystemer
 • Konsolideringsopgaver
 • Strømline økonomifunktioner
 • Implementere ERP systemer
 • Reorganisere økonomifunktionen
 • Risk Management m.v.
 • Sparringspartner for bestyrelse og ledelse
 • Oprydde diverse opgaver som halter
 • Varetage de gængse opgaver inden for regnskabsfunktionen
 • Optimere arbejdsgange og processer inden for området
 • Færdiggøre årsregnskab til revisor

Lær Profilpartners nærmere at kende

Hvis du har lyst til at læse nærmere om de ydelser inden for interim management eller rekruttering af medarbejdere, som Profilpartners tilbyder, kan du udover at navigere rundt her på siden også få fornøjelse af at læse Profilpartners' firmapræsentation, som er målrettet vores virksomhedskunder.