Har du brug for en Interim-Manager?

Få tilknyttet en Interim-Manager fra Profilpartners, når der på lederniveau opstår udfordringer, som kræver en hurtig indsats.

Mangler I en lederprofil i en afgrænset periode i forbindelse med en nøglemedarbejders fravær, omstrukturering, organisationsudvikling, implementering eller lignende, så kan interim ansættelse af en lederprofil være løsningen.

Interim-Manageren arbejder fokuseret på opgaven, som skal løses, men fungerer samtidig som en del af teamet, der bidrager med nye ideer og inspiration udefra.
 
I emnebanken har Profilpartners mange højtkvalificerede ledere, som er interesseret i en projektansættelse. Virksomheden kan med fordel få en medarbejder i en interim ansættelse, f.eks. i forbindelse med:

 • Spidsbelastninger
 • Hasteopgaver
 • Sygdom
 • Orlov
 • Opsigelser
 • Krisesituationer
 • Generationsskifte
 • Turn-around

... eller andet.

Profilpartners har Interim-Managers, som kan indgå overalt i organisationen. Typisk ansættes Interim-Manageren inden for følgende områder:

Interim-Managers med erfaring inden for ledelse kan varetage mange forskellige opgaver, hvoraf nedenstående skal nævnes som de hyppigste:

 • Strategi og planlægning
 • Organisationsændringer
 • Ledelse i en afgrænset periode
 • Udarbejdelse af forretningsplaner
 • Optimering af arbejdsgange og processer
 • Rekonstruktioner og omstruktureringer
 • Projektledelse
 • Effektiviserings- og rationaliseringsprocesser
 • Medarbejderudvikling og -optimering
 • Professionel rådgivning og sparring
 • Omstruktureringer

 

Interim-Managers med erfaring inden for Supply Chain kan varetage mange forskellige opgaver, hvoraf nedenstående skal nævnes som de hyppigste:

 • Opbygning/optimering af rutiner og processer inden for indkøb og logistik
 • Implementering af lagerstyringssystemer
 • Midlertidig ledelse 
 • Indførelse af kvalitetsstyringssystemer
 • Lean-implementering
 • Forbedring af aftaler og procedurer
 • Indkøbsoptimering
 • Indførelse af kvalitetsforbedrende tiltag
 • Flytning og/eller outsourcing af produktion
 • Supply Chain Management

 

Interim-Managers med erfaring inden for salg og marketing kan varetage mange forskellige opgaver, hvoraf nedenstående skal nævnes som de hyppigste:

 • Fastlæggelse af strategi og målsætning
 • Optimering af arbejdsgange og processer indenfor salg og marketing
 • Marketingplaner
 • Optimering af kundepleje og servicetiltag
 • Strategi for fastholdelse af kunder
 • CRM-implementering
 • Markedsanalyse
 • Opbygning og/eller styrkelse af salgsfunktionen m.v.

 

Interim-Managers med erfaring inden for økonomi- og regnskab, som kan varetage mange forskellige opgaver, hvoraf nedenstående skal nævnes som de hyppigste:

 • Opbygning/optimering af rutiner og processer inden for økonomifunktionen
 • Økonomistyring
 • Udarbejdelse af årsregnskaber
 • Budgetter og budgetopfølgning
 • Opbygge/udvikle rapporteringssystemer
 • Konsolideringsopgaver
 • Strømline økonomifunktioner
 • Implementere ERP systemer
 • Reorganisere økonomifunktionen
 • Risk Management m.v.
 • Sparringspartner for bestyrelse og ledelse
 • Oprydde diverse opgaver som halter
 • Varetage de gængse opgaver inden for regnskabsfunktionen
 • Optimere arbejdsgange og processer inden for området
 • Færdiggøre årsregnskab til revisor

Lær Profilpartners nærmere at kende

Hvis du har lyst til at læse nærmere om de ydelser inden for rekruttering af medarbejdere, som Profilpartners tilbyder, kan du udover at navigere rundt her på siden også få fornøjelse af at læse Profilpartners' firmapræsentation, som er målrettet vores virksomhedskunder.