Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen og dens sammensætning - højeste prioritet

Hvilke faglige og personlige kompetencer er der behov for i bestyrelsen?

At finde og sammensætte den rigtige bestyrelse er ligeså vigtigt som at finde den rette medarbejder til virksomheden.

Når Profilpartners står for at finde og sammensætte den/de nye bestyrelsesmedlem(mer) til din organisation, er du/I sikret en grundig og professionel proces, der sikrer, at din bestyrelse får de rette bestyrelsesmedlemmer ind. Kun en gennemarbejdet løsning, baseret på en analyse af virksomheden og den eksisterende bestyrelse kombineret med en bred søgning efter det rette bestyrelsesmedlem, giver den optimale sammensatte bestyrelse for virksomheden.

 

Bestyrelsens sammensætning betyder alt for virksomhedens resultater!

I sammensætningen af en bestyrelse er det vigtigt, at medlemmernes kompetencer komplementerer hinanden. Målet er, at den nye bestyrelse eller det nye bestyrelsesmedlem er i stand til at bidrage aktivt til virksomhedens udvikling nu og her, men også flere år ud i fremtiden.

 

Rekrutteringsproces for bestyrelsesmedlemmer

Efter mange års praktisk erfaring med at finde egnede bestyrelsesmedlemmer og -formænd til virksomheden, har vi sammensat en procedure, som vi ved virker:

 1. Ledelsen interviewes og analyseres
 2. De eksisterende bestyrelsesmedlemmers kompetencer afdækkes både fagligt, personligt og i relation til bestyrelsesarbejdet
 3. Kompetenceprofil udarbejdes
 4. Vi foretager søgning efter, screener og udvælger relevante kandidater, som vi arbejder videre med
 5. Vi foretager kompetenceafdækning via personlige interviews hos Profilpartners
 6. Vi tester de udvalgte kandidater
 7. Vi præsenterer udvalgte emner
 8. Endelig udvælgelse foretages af opdragsgiver
 9. Vi hjælper med udarbejdelse af bestyrelseskontrakt
 10. Eventuelt afholder vi et bestyrelsesseminar

 

I rekrutteringen af et bestyrelsesmedlem kigger vi både på personens erfaringsgrundlag, faglige kompetencer og personlighed

Den samlede viden hos bestyrelsen bør være bred. Kombineres denne viden med et eller flere medlemmers erfaring fra branchen eller beslægtede brancher, er det naturligvis en stor fordel.

I mange virksomheder kan det være en fordel, hvis den samlede viden i bestyrelsen dækker et bredt kompetencefelt. I en mindre eller mellemstor virksomhed skal der ikke nødvendigvis være kompetencer både inden for økonomi, drift, jura og management, som man ofte ser det i store virksomheder og børsnoterede selskaber.

Der er nogle minimumskrav, som efter vores overbevisning bør være opfyldt, for at en person kan gå aktivt ind i bestyrelsesarbejdet i en virksomhed. Hvor godt man skal være klædt på til bestyrelsesarbejdet afhænger naturligvis af, om man er formand eller menigt medlem af bestyrelsen, samt af hvilken type virksomhed, der er tale om.

 

Profilpartners afdækker de faglige og erfaringsmæssige kompetencer hos bestyrelsesmedlemmer:

 • Faglige kompetencer indenfor et specifikt område (økonomi, drift, jura, management eller andet)
 • Erfaring med ledelse 
 • Erfaring med at arbejde på strategisk niveau
 • Skal kunne dokumentere gode resultater
 • En vis teoretisk og også gerne praktisk viden om bestyrelsesarbejde

 

Personlige egenskaber hos bestyrelsesmedlemmer afdækkes også for derved at kunne sammensætte en god bestyrelse:

Når man skal rekruttere nye medlemmer til en bestyrelse, er de personlige kompetencer også af relevans. Man bør f.eks. tage stilling til, hvorvidt man ønsker deltagelse fra en meget dominerende person, eller om man har præference for en mere politisk person i sin bestyrelse.

Generelt gælder det, at personen bør have et godt renommé og besidde høj etik og moral. En ærlig, direkte person, som samtidig er både fleksibel og visionær, besidder nogle af de personlige egenskaber, som gavner samarbejdet i en bestyrelse.

Når der er tale om bestyrelsesformanden, skærpes kravene yderligere til bl.a. empati, kommunikation, menneskekundskab m.v.

Kontakt Profilpartners