Stillinger

Ledige stillinger:

Stillingerne, vi viser på vores hjemmeside, udgør kun et lille udsnit af de rekrutteringsopgaver, Profilpartners´ konsulenter arbejder på at få besat. Profilpartners headhuntere arbejder ofte med lukkede opgaver, hvor vi kontakter folk, uden at stillingen bliver publiceret. Du kan derfor med fordel lægge dit CV i Profilpartners´ karrieredatabase og dermed komme tættere på dit nye job. Det tager kun 2 minutter. Da vi primært har fokus på din baggrund og dermed dit CV, behøver du kun at lægge dit CV ind, når du søger en stilling på vores hjemmeside.

Kontakt os på 43 43 40 60, hvis du er i tvivl om noget eller eventuelt har spørgsmål til en stilling.

 

 

Ledelse:

NORDISK SALGSCHEF

Med reference til den administrerende direktør og som en del af ledergruppen får du ansvaret for opbygningen og videreudviklingen af en salgsorganisation, der skal varetage salg af RFID-, selvbetjenings- og logistikløsninger til eksisterende og potentielle kunder i Norden. Du arbejder i det daglige

Læs mere

De nordiske lande

 

CHEF FOR TEKNISK AFDELING

I stillingen som teknisk chef får du ansvaret for at udvikle, vedligeholde og eksekvere virksomhedens fleet strategi. Du refererer i det daglige til den meget dynamiske tyske CEO og kommer til at arbejde tæt sammen med virksomhedens CFO omkring større kontrakter og budgetter. Samtidig bliver du en

Læs mere

Taastrup

 

Ingeniør, Udvikling & Teknik:

PROJEKTINGENIØR med bred viden inden for bygningsautomation

Du får ansvaret for salget af mellemstore og store projekter af høj kvalitet inden for bygningsautomation, dvs. løsninger til styring af bl.a. belysning, varme/køl, ventilation og solafskærmning. Opgaven er typisk at få udarbejdet de mest optimerede løsninger i forhold til komfort og energiforbrug.

Læs mere

Danmark

 

PRODUKTUDVIKLINGSINGENIØR

Du får en grundig indføring i stillingen, hvor du arbejder tæt sammen med dine dygtige og meget dedikerede kollegaer, inden du kommer til at arbejde selvstændigt med egne projekter. Når du har fået styr på, hvordan virksomheden griber udviklingsprojekterne an, får du ansvaret for dine egne udviklin

Læs mere

Kgs. Lyngby

 

SALGS- OG PRODUKTANSVARLIG - højpræcisionsaktuatorer

Du får ansvaret for salget og den løbende udvikling af AVS´ spændende produktprogram inden for automatik og teknologi, som virksomheden har eneforhandlingen af i de skandinaviske lande. F.eks. er højpræcisions-aktuatoren fra amerikanske SMAC en løsning, der kan gå direkte ind i produktionen og kont

Læs mere

Primært vest for Storebælt

 

R&D ENGINEER

Du bliver en del af et inspirerende udviklingsmiljø og får en spændende stilling, hvor du kommer til at beskæftige dig med et bredt spektrum af opgaver, som strækker sig lige fra introduktion og videreudvikling af nye processer til opskalering af etablerede processer for masseproduktion, hvilket for

Læs mere

Farum

 

PRODUKTSUPPORTER - industrielle printere

Du bliver en del af den interne salgsafdeling, hvor du sidder sammen med syv dedikerede kolleger. Du får ansvaret for dit eget produktprogram inden for maskiner til marking d.v.s printere til industriel brug. Du besvarer kundehenvendelser telefonisk og yder teknisk support på eventuelle problemer og

Læs mere

Hvidovre

 

TEKNISK DESIGNER

Dit primære mål bliver at aflaste virksomhedens 4 projektledere mest muligt. Så des flere opgaver du kan tage fra dem, des flere vil du få. Der er tale om en nyoprettet stilling, som du i høj grad kan få mulighed for selv at præge. Du kommer derfor til at sidde med mange forskelligartede opgaver,

Læs mere

Virum

 

NORDISK SALGSCHEF

Med reference til den administrerende direktør og som en del af ledergruppen får du ansvaret for opbygningen og videreudviklingen af en salgsorganisation, der skal varetage salg af RFID-, selvbetjenings- og logistikløsninger til eksisterende og potentielle kunder i Norden. Du arbejder i det daglige

Læs mere

De nordiske lande

 

PROJEKTCHEF/BYGGELEDER - som bliver ansvarlig for byggeprojekter på mellem 100-500 mio. kr.

Som erfaren byggeleder ser du det som en spændende udfordring at komme til at stå i spidsen for gennemførelse af store byggeprojekter på 100-500 mio. kr., udbudt i hoved-, stor- eller fagentrepriser. I funktionen som byggeleder er du den øverste chef på byggepladsen og har således det overordnede an

Læs mere

Fortrinsvis i Københavnsområdet.

 

KONSTRUKTIONSINGENIØR, som skal arbejde bredt inden for projektering og projektledelse

Du vil komme til at arbejde bredt med projektering samt projekt- og projekteringsledelse på mange forskellige typer projekter inden for både nybyg og renovering. Du forventes at kunne arbejde med op til fem projekter på én gang, hvoraf nogle vil være i udførelsesfasen, hvor du vil skulle varetage

Læs mere

København.

 

FAGANSVARLIG VVS-ingeniør eller VVS-installatør

Du får et bredt ansvarsområde, idet du både får ansvaret for projektering og dimensionering inden for VVS installationer, ventilations- og klimaanlæg samt inden for energioptimering. Samtidig sørger du for løbende at føre tilsyn på byggepladserne og sikrer, at tidsplaner og budgetter bliver overhold

Læs mere

Søborg

 

CHEF FOR TEKNISK AFDELING

I stillingen som teknisk chef får du ansvaret for at udvikle, vedligeholde og eksekvere virksomhedens fleet strategi. Du refererer i det daglige til den meget dynamiske tyske CEO og kommer til at arbejde tæt sammen med virksomhedens CFO omkring større kontrakter og budgetter. Samtidig bliver du en

Læs mere

Taastrup

 

Bygge- og anlæg

PROJEKTCHEF/BYGGELEDER - som bliver ansvarlig for byggeprojekter på mellem 100-500 mio. kr.

Som erfaren byggeleder ser du det som en spændende udfordring at komme til at stå i spidsen for gennemførelse af store byggeprojekter på 100-500 mio. kr., udbudt i hoved-, stor- eller fagentrepriser. I funktionen som byggeleder er du den øverste chef på byggepladsen og har således det overordnede an

Læs mere

Fortrinsvis i Københavnsområdet.

 

PROJEKT ARKITEKT

Som en del af det meget dedikerede team, der står for udviklingen af Carlsberg Byen, får du en unik mulighed for at være med til at sætte dagsordenen for indretningen og den visuelle fremtoning på fremtidens boliger. Du er det faglige fyrtårn, der byder ind med en anden faglig indgangsvinkel end

Læs mere

Carlsberg Byen

 

KONSTRUKTIONSINGENIØR, som skal arbejde bredt inden for projektering og projektledelse

Du vil komme til at arbejde bredt med projektering samt projekt- og projekteringsledelse på mange forskellige typer projekter inden for både nybyg og renovering. Du forventes at kunne arbejde med op til fem projekter på én gang, hvoraf nogle vil være i udførelsesfasen, hvor du vil skulle varetage

Læs mere

København.

 

FAGANSVARLIG VVS-ingeniør eller VVS-installatør

Du får et bredt ansvarsområde, idet du både får ansvaret for projektering og dimensionering inden for VVS installationer, ventilations- og klimaanlæg samt inden for energioptimering. Samtidig sørger du for løbende at føre tilsyn på byggepladserne og sikrer, at tidsplaner og budgetter bliver overhold

Læs mere

Søborg

 

FAGANSVARLIG stærkstrømsingeniør eller el-installatør

Du bliver tilknyttet afdelingen for nybyg af erhvervs- og boligbyggeri, som er en afdeling, der er i stor udvikling med mange spændende projekter inden for bl.a. kontorer, hoteller, boliger m.v. Afdelingen, som har fokus på erhvervs- og boligområdet, arbejder tværfagligt og består af 25 fagligt komp

Læs mere

København

 

TILBUDSCHEF - Ventilation

Med reference til sektionschefen kommer du til at beskæftige dig med kalkulation af ventilationsentrepriser, som rene fagentrepriser eller dele af en tekniksag, i størrelsesordenen fra 0,1 til 40 mio. kr. Entrepriserne, som ofte er store og komplicerede, udføres for nogle af de største og mest avanc

Læs mere

Hvidovre

 

TILBUDSLEDER/KALKULATIONSMEDARBEJDER

Som tilbudsleder/kalkulationsmedarbejder, bliver du en del af en professionel kalkulationsafdeling bestående af dedikerede kollegaer, som er tilknyttet kontoret i Ringsted. Du indgår i teamet af kalkulationsmedarbejdere, der arbejder tæt sammen og erfaringsudveksler både med hinanden, men også med d

Læs mere

Ringsted

 

BYGGETEKNISK SPECIALIST MED FOKUS PÅ TRÆ

Du bliver en del af en mindre organisation på 7 medarbejdere, som er anerkendt for sin brede viden inden for brug af træ i dansk byggeri. En troværdig samarbejdspartner, som byggeriets aktører gerne lytter til, når det drejer sig om brug af træ i nutidens og fremtidens byggeri. Du kommer til at ind

Læs mere

Kgs. Lyngby

 

Salg & Marketing:

PROJEKTINGENIØR med bred viden inden for bygningsautomation

Du får ansvaret for salget af mellemstore og store projekter af høj kvalitet inden for bygningsautomation, dvs. løsninger til styring af bl.a. belysning, varme/køl, ventilation og solafskærmning. Opgaven er typisk at få udarbejdet de mest optimerede løsninger i forhold til komfort og energiforbrug.

Læs mere

Danmark

 

REGNSKABSCHEF

Du bliver en del af en virksomhed i rivende udvikling, der som led i en ambitiøs vækstplan har valgt at insource økonomi- og regnskabsfunktionen. Du står derfor for at opbygge økonomifunktionen og får derfor god mulighed for at være med til at byde ind med din viden både inden for økonomi & regnskab

Læs mere

Farum

 

KOMMUNIKATION- OG MARKETING SPECIALIST

Du får en nyoprettet stilling, som du vil få god mulighed for selv at være med til at opbygge, og vælge hvilke områder du skal fokusere på samt prioriteringen af disse. Du er den eneste, som kommer til at sidde med kommunikation og marketing. Det forventes derfor, at du kan opbygge en kommunikations

Læs mere

Nordsjælland

 

SALGS- OG PRODUKTANSVARLIG - højpræcisionsaktuatorer

Du får ansvaret for salget og den løbende udvikling af AVS´ spændende produktprogram inden for automatik og teknologi, som virksomheden har eneforhandlingen af i de skandinaviske lande. F.eks. er højpræcisions-aktuatoren fra amerikanske SMAC en løsning, der kan gå direkte ind i produktionen og kont

Læs mere

Primært vest for Storebælt

 

PRODUKTSUPPORTER - industrielle printere

Du bliver en del af den interne salgsafdeling, hvor du sidder sammen med syv dedikerede kolleger. Du får ansvaret for dit eget produktprogram inden for maskiner til marking d.v.s printere til industriel brug. Du besvarer kundehenvendelser telefonisk og yder teknisk support på eventuelle problemer og

Læs mere

Hvidovre

 

NORDISK SALGSCHEF

Med reference til den administrerende direktør og som en del af ledergruppen får du ansvaret for opbygningen og videreudviklingen af en salgsorganisation, der skal varetage salg af RFID-, selvbetjenings- og logistikløsninger til eksisterende og potentielle kunder i Norden. Du arbejder i det daglige

Læs mere

De nordiske lande

 

MARKETINGKOORDINATOR

Da stillingen som marketingkoordinator er nyoprettet, vil du få god mulighed for selv at være med til at definere, hvilke marketingopgaver, du skal fokusere på samt prioriteringen af disse. Virksomheden leverer til mange forskellige lande gennem et forhandlernet, derfor er der både tale om markedsfø

Læs mere

Køge

 

Økonomi og Regnskab

BOGHOLDER/REGNSKABSANSVARLIG

Du refererer i det daglige til virksomhedens regnskabschef, og bliver en del af en regnskabsafdeling, hvor I er i alt 3 kolleger, der arbejder tæt sammen. Du forventes at kunne gå ind og hjælpe med at få løst de daglige opgaver fra start af og overlappe ved regnskabschefens fravær. Du får dine egn

Læs mere

Birkerød

 

REGNSKABSMEDARBEJDERE

Du bliver en del af en regnskabsafdeling, hvor man fordeler opgaverne mellem flere personer. Du vil derfor overvejende blive stillet overfor opgaver, du har prøvet før. Du kommer til at beskæftige dig med de gængse opgaver inden for økonomi og regnskab, og kommer således både til at sidde med almi

Læs mere

Storkøbenhavn

 

BOGHOLDER

Du refererer i det daglige til virksomhedens regnskabschef, og bliver en del af en regnskabsafdeling, hvor I er i alt 3 kolleger, der arbejder tæt sammen. Du skal således gå ind og hjælpe med at få løst de daglige opgaver og overlappe ved regnskabschefens fravær. Du kommer til at få dine egne ansvar

Læs mere

Brøndby

 

Administration:

KUNDESERVICE/SALGSSUPPORTER

Der er travlt i afdelingen, der tager sig af henvendelser fra virksomhedens kunder, og som supporterer konsulenterne i marken. Vi søger derfor en engageret person, der kan være med til at gøre en forskel og yde høj service både i forhold til virksomhedens eksterne konsulenter og ikke mindst i forhol

Læs mere

København

 

SALGSSUPPORTER/INTERNAL SALES EXECUTIVE TIL VIRKSOMHEDENS NORSKE TEAM

Som salgssupporter/internal sales executive er du ansvarlig for at videreudvikle relationerne til de eksisterende kunder og indkomne leads. Du kører parløb med en erfaren og dygtig ekstern salgskonsulent, som du samarbejder med i det daglige. I samarbejder tæt omkring virksomhedens kunder og emner i

Læs mere

København

 

SALGSSUPPORTER/INTERNAL SALES EXECUTIVE TIL VIRKSOMHEDENS SVENSKE TEAM

Som salgssupporter/internal sales executive er du ansvarlig for at videreudvikle relationerne til de eksisterende kunder og indkomne leads. Du kører parløb med en erfaren og dygtig ekstern salgskonsulent, som du samarbejder med i det daglige. I samarbejder tæt omkring virksomhedens kunder og emner i

Læs mere

København

 

Faste stillinger og vikariater i samarbejde med Vikarpartners

REGNSKABSMEDARBEJDERE

Du bliver en del af en regnskabsafdeling, hvor man fordeler opgaverne mellem flere personer. Du vil derfor overvejende blive stillet overfor opgaver, du har prøvet før. Du kommer til at beskæftige dig med de gængse opgaver inden for økonomi og regnskab, og kommer således både til at sidde med almi

Læs mere

Storkøbenhavn

 

SERVICETEKNIKER/MONTØR

Du kommer til at beskæftige dig med et bredt spekter af opgaver, der spænder lige fra montage, fejlfinding, reparation og ombygning på virksomhedens omfattende program indenfor kranløsninger, dvs. lige fra mindre løfteopgaver til fuldautomatiske kran- og logistikløsninger. Du vil få din gang hos v

Læs mere

Nordsjælland

 

SALGSSUPPORTER/INTERNAL SALES EXECUTIVE TIL VIRKSOMHEDENS NORSKE TEAM

Som salgssupporter/internal sales executive er du ansvarlig for at videreudvikle relationerne til de eksisterende kunder og indkomne leads. Du kører parløb med en erfaren og dygtig ekstern salgskonsulent, som du samarbejder med i det daglige. I samarbejder tæt omkring virksomhedens kunder og emner i

Læs mere

København

 

SALGSSUPPORTER/INTERNAL SALES EXECUTIVE TIL VIRKSOMHEDENS SVENSKE TEAM

Som salgssupporter/internal sales executive er du ansvarlig for at videreudvikle relationerne til de eksisterende kunder og indkomne leads. Du kører parløb med en erfaren og dygtig ekstern salgskonsulent, som du samarbejder med i det daglige. I samarbejder tæt omkring virksomhedens kunder og emner i

Læs mere

København