Stillinger

Ledige stillinger:

Stillingerne, vi viser på vores hjemmeside, udgør kun et lille udsnit af de rekrutteringsopgaver, Profilpartners´ konsulenter arbejder på at få besat. Profilpartners headhuntere arbejder ofte med lukkede opgaver, hvor vi kontakter folk, uden at stillingen bliver publiceret. Du kan derfor med fordel lægge dit CV i Profilpartners´ karrieredatabase og dermed komme tættere på dit nye job. Det tager kun 2 minutter. Da vi primært har fokus på din baggrund og dermed dit CV, behøver du kun at lægge dit CV ind, når du søger en stilling på vores hjemmeside.

Kontakt os på 43 43 40 60, hvis du er i tvivl om noget eller eventuelt har spørgsmål til en stilling.

 

 

Ledelse:

TEKNISK CHEF

I stillingen som teknisk chef får du ansvaret for at udvikle, vedligeholde og eksekvere virksomhedens fleet strategi. Du refererer i det daglige til den meget dynamiske tyske CEO og kommer til at arbejde tæt sammen med virksomhedens CFO omkring større kontrakter og budgetter. Samtidig bliver du en

Læs mere

Taastrup

 

FAGANSVARLIG/TØMRERMESTER

Du starter med at køre tæt parløb med en tømrermester, som har været i virksomheden i mange år. Så snart du er klar til det, får du mulighed for at få et selvstændigt ansvar for tømredelen på flere af entrepriserne. Du har ansvaret for projekterne fra de kommer i hus til de afleveres til kunden. D

Læs mere

Nordsjælland/Storkøbenhavn

 

AFDELINGSLEDER søges til førende importør af entreprenørmaskiner

Du får ledelsesansvaret for ca. 15 medarbejdere i denne alsidige stilling, hvor du både går forrest, leder og fordeler arbejdet og forstår at motivere dine medarbejdere. Samtidig kommer du også til at have en stor del af kundekontakten. Dette vil være i forbindelse med serviceopgaver, fakturering

Læs mere

Horsens

 

AFDELINGSLEDER

Du bliver en del af en veldrevet anerkendt virksomhed med mange års anciennitet på det danske marked. Virksomheden, som i dag en del af et mellemstort rådgivende ingeniørfirma, er inde i et generationsskifte, hvor der skal nye kræfter til at drive og videreudvikle virksomheden. I starten kører du

Læs mere

Ballerup

 

Ingeniør, Udvikling & Teknik:

PTA-MEDARBEJDER

Du refererer til fabrikschefen i denne alsidige stilling, hvor du kommer til at arbejde tæt sammen med produktionslederen omkring diverse optimerings tiltag, produktionsforbedrende - og produktionsteknisk tiltag. Din stilling er en blanding af diverse PTA-opgaver, hvor du går ind og analyserer diver

Læs mere

Helsinge

 

SALGS- OG PRODUKTSUPPORTER

Der er tale om en nyoprettet stilling, hvor din primære funktion bliver at yde support til de eksterne kollegaer, der overvejende skal være i marken, mens du tager dig af alt det administrative og rådgiver og vejleder kunder, som henvender sig telefonisk og deltager i den interne ordrebehandling på

Læs mere

Kolding

 

INGENIØR

En stor del af de produkter, som Kaleido Technology udvikler og producerer anvendes på markedet for mobiltelefoner. Et marked i hastig udvikling, der kræver hurtige responstider ikke mindst i udviklingsfasen, hvor du vil få en central rolle. Du kommer til at være med i hele udviklingsprocessen, fr

Læs mere

Farum

 

UDVIKLINGSINGENIØR TIL GLASFORMNING

Når firmaet investerer i nyt udstyr, er det dig, der bliver ansvarlig for at opsøge, udvælge og teste nye materialer til støbeforme. Der er tale om materialer, som skal kunne leve op til de meget store krav, udstyret stiller, både i relation til de mekaniske egenskaber ved meget høje temperaturer, m

Læs mere

Farum

 

SPECIALIST/SUPERVISOR med kendskab til programmering, mekanik og 3D geometri

Efter et grundigt oplæringsforløb, hvor du lærer at betjene bearbejdningsmaskiner og det avancerede karakteriseringsudstyr, som virksomheden benytter til fremstilling af ultrapræcise støbeforme til glasstøbning, får du ansvaret for at supervise og supporte et team af dygtige specialiserede maskinope

Læs mere

Farum

 

TILBUDSKOORDINATOR

Du får en meget udadvendt funktion i denne alsidige stilling, hvor du bliver en del af tilbudsafdelingen men kommer til at få en meget udadvendt rolle. Det vil være dig, som står for kontakten til kunderne, som ringer ind vedr. tilbud på opgaver. Oftest er det nødvendigt at du tager ud også ud og

Læs mere

Rødovre

 

KEY ACCOUNT SUPPORTER

Efter en oplæringsperiode, hvor du kommer på kurser hos leverandørerne og hos kunderne sammen med montørerne og de eksterne sælgere, vil du få ansvaret for egne projekter. Du vil være involveret i projektet fra start til slut og kommer derfor til at stå for alt lige fra den tidlige sparring med kund

Læs mere

Brøndby

 

TEKNISK CHEF

I stillingen som teknisk chef får du ansvaret for at udvikle, vedligeholde og eksekvere virksomhedens fleet strategi. Du refererer i det daglige til den meget dynamiske tyske CEO og kommer til at arbejde tæt sammen med virksomhedens CFO omkring større kontrakter og budgetter. Samtidig bliver du en

Læs mere

Taastrup

 

PROCES- OG UDVIKLINGSINGENIØR til kameralinser

Du motiveres af de udfordringer, som opstår, når man arbejder med udvikling af teknologi, som er på forkanten af næste generations mobilkameraer. Som en del af Wafer Level Glass teamet, kommer dine primære opgaver til at være relateret til både R&D og masseproduktion inden for det område, som virkso

Læs mere

Farum

 

PROJEKTLEDER med partnerpotentiale

Efter en introduktion til virksomheden, dens kunder, arbejdsmetoder og rutiner, indgår du i teamet af partnere som en ligeværdig kollega og deltager aktivt i det daglige arbejde. Din erfaring som projektleder på både nybyggeri og renoveringsopgaver på store entreprisesummer bevirker, at du rimeligt

Læs mere

Storkøbenhavn

 

AFDELINGSLEDER søges til førende importør af entreprenørmaskiner

Du får ledelsesansvaret for ca. 15 medarbejdere i denne alsidige stilling, hvor du både går forrest, leder og fordeler arbejdet og forstår at motivere dine medarbejdere. Samtidig kommer du også til at have en stor del af kundekontakten. Dette vil være i forbindelse med serviceopgaver, fakturering

Læs mere

Horsens

 

UDVIKLINGSINGENIØR

Med reference til R&D Manageren, indgår du i et team bestående af i alt 4 udviklingsingeniører. Du får dit eget fagområde, som er udvikling af analog og digital kredsløbsteknik til embedded løsninger. Det forventes, at du arbejder på tværs af fagområderne i det omfang det bliver nødvendigt. Du komme

Læs mere

Glostrup

 

EL-KONSULENT til en af verdens største firmaer inden for udvikling og salg af software til el-teknisk dokumentation (ECAD)

Du bliver en del af et meget dedikeret team, som arbejder tæt sammen, og løfter i flok i denne spændende stilling, hvor du også kommer til at arbejde selvstændigt i en udadvendt funktion med stor kundekontakt. Med base på kontoret i Birkerød arbejder du som ekstern konsulent, der tager ud til kunde

Læs mere

Sjælland primært

 

DISTRIKTSSALGSCHEF

Du får en meget selvstændig stilling, der stiller krav til dit kundefokus. Du har til opgave at skabe, fastholde og udvikle langsigtede kunderelationer. Kunderne du går til er f.eks. inden for levnedsmiddelindustrien, sygehuse, petrokemiske virksomheder, farmaceutisk industri, værkstøjsindustrien, e

Læs mere

Sjælland

 

FAGANSVARLIG VVS-INGENIØR

Du bliver tilknyttet forretningsområdet Renovering & Nybyg i Erhverv & Bolig divisionen, hvor du får mulighed for at blive en del af en unik virksomhedskultur præget af høj faglighed og god indbyrdes sparring på tværs af faggrænser og 55 dedikerede kollegaer imellem. Virksomhedskulturen hos MOE er

Læs mere

Søborg

 

UDVIKLINGSINGENIØR til kameralinser

Du vil blive en del af Wafer Level Glass teamet, hvor du i rollen som specialisten på optik og metrologi kommer til at arbejde med udvikling og produktionsmodning af optiske systemer i tæt samarbejde med meget dygtige og dedikerede kollegaer både fra dit eget team og med kollegaer fra andre områder

Læs mere

Farum

 

SYSTEM ENGINEER - Back-office Support IT

Du vil i det daglige blive ansvarlig for back-office support af udvalgte kunder, hvor du indgår i det danske tekniske Hub. Din primære opgave vil blive drift og vedligehold af overvågningssoftware og systemer inden for olie- og gasudvinding. Du bliver en del af et team, hvor flertallet vil være pl

Læs mere

Storkøbenhavn

 

SYSTEM ENGINEER - Back-office Support IT

In your daily work, you will be responsible for supporting your own customers, and you will be working in the Danish Technical Hub. Your main task will be to run and maintain the software and hardware systems for monitoring oil and gas production. You will be part of a team, where most of your co-

Læs mere

Greater Copenhagen

 

BYGGELEDER

Du overtager ansvaret, når projektet er igangsat, og opgaven er overdraget til dig. Du får derefter en betydende rolle, som tovholder igennem hele projektfasen og ikke mindst på byggepladsen, hvor du bidrager aktivt til, at alle involverede - både egne og underentreprenørens håndværkere, overholder

Læs mere

Glostrup

 

PROJEKTLEDER

Hvis du ønsker at blive en del af en succesrig entreprenørvirksomhed, hvor der er stort fokus på det hele menneske, og hvor samtlige medarbejdere har en god balance mellem arbejde og fritid, så er Christiansen & Essenbæk A/S og jobbet som projektleder muligvis det rette for dig. Her får du mulighed

Læs mere

Glostrup

 

PROJEKTCHEF/BYGGELEDER - som bliver ansvarlig for byggeprojekter på mellem 100-500 mio. kr.

Som erfaren byggeleder ser du det som en spændende udfordring at komme til at stå i spidsen for gennemførelse af store byggeprojekter på 100-500 mio. kr., udbudt i hoved-, stor- eller fagentrepriser. I funktionen som byggeleder er du den øverste chef på byggepladsen og har således det overordnede an

Læs mere

Fortrinsvis i Københavnsområdet.

 

KONSTRUKTIONSINGENIØR, som skal arbejde bredt inden for projektering og projektledelse

Du vil komme til at arbejde bredt med projektering samt projekt- og projekteringsledelse på mange forskellige typer projekter inden for både nybyg og renovering. Du forventes at kunne arbejde med op til fem projekter på én gang, hvoraf nogle vil være i udførelsesfasen, hvor du vil skulle varetage

Læs mere

København.

 

Bygge- og anlæg

TILBUDSKOORDINATOR

Du får en meget udadvendt funktion i denne alsidige stilling, hvor du bliver en del af tilbudsafdelingen men kommer til at få en meget udadvendt rolle. Det vil være dig, som står for kontakten til kunderne, som ringer ind vedr. tilbud på opgaver. Oftest er det nødvendigt at du tager ud også ud og

Læs mere

Rødovre

 

FAGANSVARLIG/TØMRERMESTER

Du starter med at køre tæt parløb med en tømrermester, som har været i virksomheden i mange år. Så snart du er klar til det, får du mulighed for at få et selvstændigt ansvar for tømredelen på flere af entrepriserne. Du har ansvaret for projekterne fra de kommer i hus til de afleveres til kunden. D

Læs mere

Nordsjælland/Storkøbenhavn

 

FAGANSVARLIG VVS-INGENIØR

Du bliver tilknyttet forretningsområdet Renovering & Nybyg i Erhverv & Bolig divisionen, hvor du får mulighed for at blive en del af en unik virksomhedskultur præget af høj faglighed og god indbyrdes sparring på tværs af faggrænser og 55 dedikerede kollegaer imellem. Virksomhedskulturen hos MOE er

Læs mere

Søborg

 

TILBUDSLEDER/KALKULATIONSMEDARBEJDER

Som tilbudsleder/kalkulationsmedarbejder, bliver du en del af en professionel kalkulationsafdeling bestående af dedikerede kollegaer, som er tilknyttet kontoret i Ringsted. Du indgår i teamet af kalkulationsmedarbejdere, der arbejder tæt sammen og erfaringsudveksler både med hinanden, men også med d

Læs mere

Ringsted

 

TILBUDSCHEF

Med reference til afdelingschefen kommer du til at fungere som teamleder for 6-7 medarbejdere. Du er den daglige leder, der både leder og fordeler arbejdet på de konkrete tilbudssager, men som også forventes at tage aktivt del i det daglige arbejde. Du er således ansvarlig for at motivere teamet, si

Læs mere

Storkøbenhavn

 

PROJEKTLEDER med partnerpotentiale

Efter en introduktion til virksomheden, dens kunder, arbejdsmetoder og rutiner, indgår du i teamet af partnere som en ligeværdig kollega og deltager aktivt i det daglige arbejde. Din erfaring som projektleder på både nybyggeri og renoveringsopgaver på store entreprisesummer bevirker, at du rimeligt

Læs mere

Storkøbenhavn

 

AFDELINGSLEDER søges til førende importør af entreprenørmaskiner

Du får ledelsesansvaret for ca. 15 medarbejdere i denne alsidige stilling, hvor du både går forrest, leder og fordeler arbejdet og forstår at motivere dine medarbejdere. Samtidig kommer du også til at have en stor del af kundekontakten. Dette vil være i forbindelse med serviceopgaver, fakturering

Læs mere

Horsens

 

EL-KONSULENT til en af verdens største firmaer inden for udvikling og salg af software til el-teknisk dokumentation (ECAD)

Du bliver en del af et meget dedikeret team, som arbejder tæt sammen, og løfter i flok i denne spændende stilling, hvor du også kommer til at arbejde selvstændigt i en udadvendt funktion med stor kundekontakt. Med base på kontoret i Birkerød arbejder du som ekstern konsulent, der tager ud til kunde

Læs mere

Sjælland primært

 

PROJEKTLEDER - ventilationsprojekter

Med reference til projektchefen, som du også vil have god mulighed for at sparre med i det daglige, får du ansvaret for dine egne projekter i størrelsesorden fra 05 og op til ca. 10 mio.. Projekterne indeholder en hvis grad af egen projektering og, du kommer til at styre projekterne fra ordreindgan

Læs mere

Rødovre

 

PROJEKTLEDER

Hvis du ønsker at blive en del af en succesrig entreprenørvirksomhed, hvor der er stort fokus på det hele menneske, og hvor samtlige medarbejdere har en god balance mellem arbejde og fritid, så er Christiansen & Essenbæk A/S og jobbet som projektleder muligvis det rette for dig. Her får du mulighed

Læs mere

Glostrup

 

SALGSANSVARLIG

På baggrund af en salgsstrategi, som du selv får ansvaret for at udarbejde og implementere, får du ansvaret for, at udvikle salget og markedsføringen af virksomhedens løsninger inden for spunsvægge samt stålelementer til betonarmering og associerede produkter i Danmark og Sverige. Hovedopgaven blive

Læs mere

København S

 

BYGGELEDER

Du overtager ansvaret, når projektet er igangsat, og opgaven er overdraget til dig. Du får derefter en betydende rolle, som tovholder igennem hele projektfasen og ikke mindst på byggepladsen, hvor du bidrager aktivt til, at alle involverede - både egne og underentreprenørens håndværkere, overholder

Læs mere

Glostrup

 

Geotekniker

Du bliver en del af en veldrevet anerkendt virksomhed med mange års anciennitet på det danske marked. Virksomheden, som i dag en del af et mellemstort rådgivende ingeniørfirma, er inde i et generationsskifte, hvor der skal nye kræfter ind, der kan være med til at drive og videreudvikle virksomheden.

Læs mere

Ballerup

 

REGIONAL SALES ENGINEER

With a sales strategy as your foundation, you will be responsible for developing the sales and the marketing of the company sheet piling solutions within steel elements for concrete reinforcement as well as associated products in Denmark and Sweden. You will be responsible for developing and impleme

Læs mere

Copenhagen S

 

PROJEKTCHEF/BYGGELEDER - som bliver ansvarlig for byggeprojekter på mellem 100-500 mio. kr.

Som erfaren byggeleder ser du det som en spændende udfordring at komme til at stå i spidsen for gennemførelse af store byggeprojekter på 100-500 mio. kr., udbudt i hoved-, stor- eller fagentrepriser. I funktionen som byggeleder er du den øverste chef på byggepladsen og har således det overordnede an

Læs mere

Fortrinsvis i Københavnsområdet.

 

KONSTRUKTIONSINGENIØR, som skal arbejde bredt inden for projektering og projektledelse

Du vil komme til at arbejde bredt med projektering samt projekt- og projekteringsledelse på mange forskellige typer projekter inden for både nybyg og renovering. Du forventes at kunne arbejde med op til fem projekter på én gang, hvoraf nogle vil være i udførelsesfasen, hvor du vil skulle varetage

Læs mere

København.

 

Salg & Marketing:

KEY ACCOUNT MANAGER

Du overtager et distrikt, som igennem en årrække har været passet og plejet af den person, der fremadrettet kommer til at fungere som din salgschef. Du vil derfor få god målrettet sparring i relation til både kunder og salgsmetoder. Efter en grundig oplæring, hvor du får en god indsigt i de forske

Læs mere

Sjælland, Bornholm & Øerne

 

SALGS- OG PRODUKTSUPPORTER

Der er tale om en nyoprettet stilling, hvor din primære funktion bliver at yde support til de eksterne kollegaer, der overvejende skal være i marken, mens du tager dig af alt det administrative og rådgiver og vejleder kunder, som henvender sig telefonisk og deltager i den interne ordrebehandling på

Læs mere

Kolding

 

EL-KONSULENT til en af verdens største firmaer inden for udvikling og salg af software til el-teknisk dokumentation (ECAD)

Du bliver en del af et meget dedikeret team, som arbejder tæt sammen, og løfter i flok i denne spændende stilling, hvor du også kommer til at arbejde selvstændigt i en udadvendt funktion med stor kundekontakt. Med base på kontoret i Birkerød arbejder du som ekstern konsulent, der tager ud til kunde

Læs mere

Sjælland primært

 

DISTRIKTSSALGSCHEF

Du får en meget selvstændig stilling, der stiller krav til dit kundefokus. Du har til opgave at skabe, fastholde og udvikle langsigtede kunderelationer. Kunderne du går til er f.eks. inden for levnedsmiddelindustrien, sygehuse, petrokemiske virksomheder, farmaceutisk industri, værkstøjsindustrien, e

Læs mere

Sjælland

 

SALGSANSVARLIG

På baggrund af en salgsstrategi, som du selv får ansvaret for at udarbejde og implementere, får du ansvaret for, at udvikle salget og markedsføringen af virksomhedens løsninger inden for spunsvægge samt stålelementer til betonarmering og associerede produkter i Danmark og Sverige. Hovedopgaven blive

Læs mere

København S

 

REGIONAL SALES ENGINEER

With a sales strategy as your foundation, you will be responsible for developing the sales and the marketing of the company sheet piling solutions within steel elements for concrete reinforcement as well as associated products in Denmark and Sweden. You will be responsible for developing and impleme

Læs mere

Copenhagen S

 

Kvalitet & Arbejdsmiljø:

PTA-MEDARBEJDER

Du refererer til fabrikschefen i denne alsidige stilling, hvor du kommer til at arbejde tæt sammen med produktionslederen omkring diverse optimerings tiltag, produktionsforbedrende - og produktionsteknisk tiltag. Din stilling er en blanding af diverse PTA-opgaver, hvor du går ind og analyserer diver

Læs mere

Helsinge

 

Økonomi og Regnskab

REGNSKABSANSVARLIG

Med reference til økonomichefen kommer du til at arbejde meget selvstændigt med hele spektret af opgaver inden for bogholderi & regnskab. Du kommer til at sidde med ansvaret for bogføring, afstemninger og diverse regnskabsmæssige opgaver herunder intercompany for flere både europæiske og internati

Læs mere

København

 

Administration:

KEY ACCOUNT SUPPORTER

Efter en oplæringsperiode, hvor du kommer på kurser hos leverandørerne og hos kunderne sammen med montørerne og de eksterne sælgere, vil du få ansvaret for egne projekter. Du vil være involveret i projektet fra start til slut og kommer derfor til at stå for alt lige fra den tidlige sparring med kund

Læs mere

Brøndby

 

KUNDESERVICE/SALGSSUPPORTER

Der er travlt og til tider meget hektisk i afdelingen, der tager sig af henvendelser fra virksomhedens kunder, og som supporterer konsulenterne i marken. Vi søger derfor en engageret person, der kan være med til at gøre en forskel og yde høj service både i forhold til virksomhedens eksterne konsulen

Læs mere

København

 

OFFICE SUPPORT MANAGER

Du er den solide bastion på kontoret, der supporterer kunderne, der henvender sig telefonisk og får hverdagen til at fungere for dine kollegaer i marken. Du erstatter en medarbejder, som har været i virksomheden i 25 år, og vil derfor få god mulighed for selv at være med til at præge de opgaver, du

Læs mere

Gentofte

 

Faste stillinger og vikariater i samarbejde med Vikarpartners

MOBILKRANFØRER

Du får din egen Grove mobilkran, som du får ansvaret for i denne meget alsidige stilling, hvor du aldrig helt ved, hvilke typer opgaver dagen byder på, og ikke to dage er ens. Du møder ind til aftalt tid om morgenen, og nogen gange er du færdig allerede klokken 13.00 om eftermiddagen, medens du på

Læs mere

Storkøbenhavn

 

SERVICETEKNIKER/MONTØR

Du kommer til at beskæftige dig med et bredt spekter af opgaver, der spænder lige fra montage, fejlfinding, reparation og ombygning på virksomhedens omfattende program indenfor kranløsninger, dvs. lige fra mindre løfteopgaver til fuldautomatiske kran- og logistikløsninger. Du vil få din gang hos v

Læs mere

Nordsjælland

 

LAGERMEDARBEJDER med truckkort

Du kommer til at arbejde tæt sammen med ekspedition af ind- og udleveringer af disse varer. Du vil komme til at arbejde sammen med travle og engagerede kolleger. De daglige arbejdsopgaver, som primært sker vha truck, er følgende: • Modtagelse og registrering af modtagne varer • Mærkning ved an

Læs mere

Nordsjællland