Profilpartners fik til opgave at headhunte en servicetekniker for Fagerberg A/S, som er en teknisk virksomhed, som vi effektivt har rekrutteret tekniske kandidater for gennem flere år.

Fagerberg A/S er specialiseret i afspærring, regulering, styring og overvågning af flow og processer og tilbyder kvalitetsprodukter og -løsninger inden for områderne ventiler, instrumenter, sikkerhed og analyse.

Virksomheden manglede en teknisk velfunderet og serviceorienteret medarbejder med erfaring inden for målere og online analyseudstyr til måling og analyse af vand. Profilpartners blev valgt til opgaven på baggrund af mange års velfungerende samarbejde om rekruttering til forskellige funktioner på tværs af organisationen.

Opgaven blev løst på under 6 uger fra stillingen blev slået op på vores hjemmeside, og til at Fagerberg A/S’s nye servicetekniker skrev under på ansættelseskontrakten.


Jeg har tidligere selv varetaget rekrutteringer, og der er altså meget arbejde i at lave et stillingsopslag, søge efter relevante kandidater, screene CV’er og ansøgninger og afholde samtalerunder. Det tager ganske enkelt tid, som jeg ikke har. Alt bliver desuden gjort mere grundigt, når man får professionel hjælp til rekrutteringen af en ny medarbejder.”

- Carsten Madsen, Team lead Fagerberg

Løbende orientering om rekrutteringsforløbet skaber effektivitet og tryghed

Hos Profilpartners er vi omhyggelige i vores arbejde, og vi påtager os det fulde ansvar i forbindelse med rekrutteringen, således at vores kunder ikke behøver at bekymre sig om opgaven undervejs. Vi gør en dyd ud af at holde vores kunder løbende orienteret om, hvordan rekrutteringsprocessen forløber. Herigennem skabes øget fleksibilitet i forhold til uforudsete omstændigheder, som kan have betydning for rekrutteringsforløbet. Eksempelvis at vores konsulenter løser opgaven forud for aftalt deadline, eller at der opstår udfordringer undervejs.


Rekrutteringsprocessen var effektiv, men intens. Der går lige i underkanten af 6 uger, fra at jeg godkender stillingsopslaget, til at vores nye servicetekniker skriver under på kontrakten. Undervejs fik jeg en ugentlig opdatering fra Profilpartners. Det var ret betryggende, at de var så åbne omkring processen. Jeg følte mig involveret, uden at jeg behøvede at forholde mig til noget førend til sidst, hvor jeg blev præsenteret for 4 forskellige, men meget kvalificerede kandidater.”  

- Carsten Madsen, Team lead, Fagerberg

For os som rekrutteringsbureau handler det om at yde en professionel service, der gør, at vores kunder gang på gang trygt stoler på, at vores konsulenter præsenterer dem for kvalificerede kandidater, der som minimum lever op til deres forventninger, og helst overgår dem.

Det er vores opgave at sørge for, at kunden, i dette tilfælde Carsten fra Fagerberg A/S, ikke behøver at bekymre sig om, hvordan rekrutteringen går. Det er derfor, at Profilpartners har mange kunder, som har benyttet os som samarbejdspartner gennem mange år.


”Den afsluttende del af processen forløb super nemt. Jeg fortalte hvilken dag, vi kunne afholde samtaler, og så arrangerede Profilpartners alt det praktiske. Min chef og jeg var desuden enige om, at det er længe siden, at vi har fået et så kvalificeret felt af kandidater til samtale.”

- Carsten Madsen, Team lead, Fagerberg