Det danske arbejdsmarked vil, de kommende år opleve stor mangel på erhvervsuddannede inden for mange forskellige faggrupper. En ny praktikpladsordning er derfor trådt i kraft. Praktikplads-AUB ordningen får direkte betydning for, hvor mange elever din virksomhed SKAL ansætte i 2018.

07-02-2018

          

 

Den nye Praktikplads-AUB ordning som trådte i kraft den 1.januar 2018 skal bidrage til, at flere vælger en erhvervsuddannelse ved at sikre flere praktikpladser til de erhvervsuddannede, således, at det bliver endnu mere attraktivt for unge at vælge en erhvervsuddannelse.

Initiativet skyldes, at det danske arbejdsmarked vil komme til at opleve stor mangel på erhvervsuddannede inden for mange forskellige faggrupper, hvilket i sidste ende vil skabe mangel på arbejdskraft. Ifølge Lars Kunov, der er Direktør for Danske Erhvervsskoler, vil Danmark komme til at mangle 32.000 faglærte omkring år 2020, hvis ikke der blev gjort noget fra politisk side. Han er samtidigt meget tilfreds med den nye ordning, der skal sikre, at langt de fleste på erhvervsuddannelserne får en praktikplads. Netop frygten for ikke at få en praktikplads har afholdt en stor del fra at søge optagelse på en erhvervsuddannelse, uddyber Lars Kunov.    

Praktikplads-AUB ordningen får, i den forbindelse, direkte betydning for, hvor mange elever din virksomhed SKAL ansætte i 2018. Alle virksomheder modtager en forskudsopgørelse i april 2018. Opgørelsen indeholder en oversigt over, hvor mange elever din virksomhed har ansat på nuværende tidspunkt. Et mål for, hvor mange elever din virksomhed skal ansætte i løbet af 2018 og dermed, en status over, hvorvidt din virksomhed opfylder sit mål for 2018.

Opfylder din virksomhed ikke det fastsatte mål inden den 31.december 2018, bliver I pålagt at betale et bidrag til Praktikplads-AUB. Ifølge Virk.dk udregnes bidraget for hvert elevpoint, din virksomhed mangler at opfylde, når året er omme. I 2018 er bidraget 27.000 kr. pr. manglende elevpoint. En elev fra Træfagenes byggeuddannelse (tømrer) tæller 1,09 elevpoint ud fra uddannelsesvægt for 2018. Lad os antage, at din virksomhed skulle have opnået 2,20 elevpoint, altså to elever i stedet for en, så ser regnestykket således ud: (2,18-1,09) = 1,11 x 27.000 (kr. pr. elevpoint) I alt 29.430 kr.  

Opfylder din virksomhed derimod det antal elevpoint, målsætningen lyder på, og ansætter flere helårselever end jeres gennemsnit de seneste tre år, så har din virksomhed mulighed for at opnå en praktikbonus på 25.000 kr. pr. ekstra helårselev.

Du kan allerede nu beregne et cirkatal for, hvor mange elever din virksomhed skal ansætte i løbet af 2018 på virk.dk og på den måde være på forkant.