Vi danskere pendler længere til og fra arbejde, og vi bruger længere tid på at pendle end nogensinde, viser en undersøgelse foretaget af Dansk Industri og Kraka

15-02-2018

          

 

Pendling til og fra arbejde skaber et mere fleksibelt og dynamisk arbejdsmarked, der gavner både arbejdstager og arbejdsgiver, og folk pendler ifølge undersøgelsen gerne. Alligevel erfarer Profilpartners´ konsulenter, at arbejdspladsens beliggenhed i forhold til bopæl, er et af de parametre, der har størst betydning, når kandidaterne, vi forsøger at headhunte, overvejer om et nyt job er interessant.

98 % af alle arbejdstagerne over 15 år betegnes som pendler og den gennemsnitlige distance, der bliver tilbagelagt til og fra arbejde er samlet set 42,5 km. Uanset om jobbet ligger rundt om hjørnet, og transporttiden er 10 minutter på gåben eller cykel, eller om arbejdspladsen er i den anden ende af landet, og transporttiden er adskillige timer i bil eller tog, så er vi alle pendlere.  

Et gennemsnit på knapt 43 km til og fra arbejde indikerer, at det angiveligt er de få, der rejser ualmindeligt langt, som medvirker til at trække gennemsnittet op. Profilpartners´ rekrutteringskonsulenter, der har daglig kontakt med kandidater fra hele landet, oplever at arbejdspladsens geografiske placering i forhold til bopæl er et af de vigtigste kriterier for kandidaterne, når man skal overveje jobskifte. På trods af dette, er der en stigende tendens til, at vi danskere er mere villige til at gå på kompromis med distancen til og fra arbejde, hvis jobbet er det helt rigtige.  

Villigheden til at pendle er medvirkende til at skabe øget mobilitet på arbejdsmarkedet. Viden, ressourcer og hænder bliver på den måde allokeret mod de ledige jobs på en effektiv og hensigtsmæssig måde, hvilket både er til gavn for arbejdstagere og arbejdsgiver.

En stigende mobilitet vil bidrage positivt til at sikre, at virksomheder uden for nærområderne kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft uden nødvendigvis at være begrænset af geografi. Der vil givetvis altid være geografiske områder, som er mere attraktive end andre, men en stigende grad af mobilitet på arbejdsmarkedet, understøtter kendsgerningen, at hvis er jobbet det rigtige, så rejser man gerne lidt længere hver dag for at komme på arbejde.  

Hos Profilpartners erfarer vi som nævnt, at muligheden for at få kortere til og fra arbejde er en vigtigt parameter, når en person skal overveje, om et nyt job er interessant for vedkommende. Derfor kigger Profilpartners headhuntere altid på geografien, når vi kontakter en person fra vores karrieredatabase, som kunne være en kvalificeret kandidat til en af de ledige stillinger, vi besætter for vores kunder.

I forbindelse med headhunting, hvor personen ikke er i karrieredatabasen, er bopæl altid noget af det første, vi forsøger at få afklaret med kandidaten. Tid er noget af det mest værdifulde, vi har, så hvem af os ville ikke ønske, at blive rekrutteret til drømmejobbet hos virksomheden på den anden side af gaden.