Personlighedstests er et værdifuldt værktøj i rekrutteringen af den rigtige nye medarbejder.

17-01-2018

          

Hos Profilpartners ser vi personlighedstesten som en naturlig og vigtig del af vores rekrutteringsproces. Nogle virksomheder ansætter primært nye medarbejdere på baggrund af deres faglige kompetencer, men det er desværre som regel personlige udfordringer, der har spiller ind i forbindelse med opsigelser og afskedigelser. Profilpartners hjælper din virksomhed til at finde en ny medarbejder, der kan bidrage positivt til den eksisterende organisationskultur og herigennem være med til at udvikle din virksomhed i den rigtige retning.  

En personprofil er et støtteværktøj, som vores headhuntere benytter i den samlede vurdering af kandidaten. Testen belyser både kandidatens stærke og svage sider, set i forhold til den jobfunktion du søger. Vores rekrutteringskonsulenter bruger denne vigtige viden til at skabe det bedst mulige fundament for et rigtigt match for din virksomhed såvel personligt som fagligt.

Det er både i din og din nye medarbejders interesse, at rekruttingsprocessen er grundig, således at begge parter kan se positive perspektiver i et fremtidigt samarbejde. Fejlrekrutteringer er dyre, og det er en derfor vigtigt, at vi sammen skaber de bedste forudsætninger for at finde det rigtige match til din virksomhed.

Du kan læse mere om de værktøjer vores rekrutteringskonsulenter benytter til at hjælpe dig med at finde din næste medarbejder her