Et bredt flertal i folketinget har vedtaget et nyt lovforslag, der ændrer optjeningsperioden for ferie og som sikrer øget fleksibilitet til afholdelse af ferie

29-01-2018

          

 

Folketingets partier har vedtaget et nyt lovforslag, der udmønter den politiske aftale om en ny ferielov i Danmark. Den nye ferielov vil have en stor betydning for folk, som bliver ansat i deres første job. Nye arbejdstagere kan nemlig fremover afholde betalt ferie allerede under det første år af deres ansættelse. Under den nuværende ferielov kunne nye på arbejdsmarkedet risikere at vente op mod 16 måneder, før de kunne afholde betalt ferie.

Alle lønmodtagere vil stadig have ret til samme antal feriedage, som det er tilfældet med den nuværende lovgivning, men optjenings- og afviklingsperioden vil være markant anderledes. Du kan stille og roligt begynde at smage på begrebet Samtidighedsferie, da det fra september 2020 erstatter den nuværende måde at optjene og afholde ferie på.  

Alle lønmodtagere skal fremover optjene og afvikle deres ferie på samme tid – modsat i dag, hvor ferie optjenes i kalenderåret, men kan først afvikles efter 1.maj året efter. Den nye lovgivning betyder desuden også, at lønmodtagere fremover har 16 måneder til at afholde ferie, altså 4 måneder mere end tilfældet er under den nuværende lovgivning. Dette bidrager yderligere til øget fleksibilitet til at afholde ferie.    

Den nye lovgivning træder i kraft 1. september 2020, så kollektive overenskomster kan tilpasses efter de nye regler. For at gøre implementeringen så elegant som muligt, så har folketinget desuden vedtaget at indføre en overgangsordning.

Overgangsordningen betyder, at optjent ferie i perioden (1.september 2019-31.august 2019) bliver ”fastfrosset”, og den optjente ferie kan hverken afholdes eller blive udbetalt, før man forlader arbejdsmarkedet. Det bliver dog stadig muligt at afholde ferie, eftersom at ferie optjent i perioden fra (1.januar 2019-31.august 2019) kan afholdes i perioden (1.maj-30. september 2020).