En analyse udført for CEPOS påviser en tydelig sammenhæng mellem aflønning af den øverste ledelse og virksomhedernes resultater

13-02-2018

          

 

Analysen, der er en af de første af sin slags i Danmark er baseret på danske registerdata af 67.000-68.000 danske ledere fra perioden 2003-2012, fastslår en tydelig sammenhæng mellem lederlønninger og virksomhedernes resultater.

Den positive sammenhæng viser sig inden for en lang række forskellige parametre såsom omsætning, aktiver, forrentning, produktivitet og beskæftigelse. En fordobling af ledelsesaflønninger viser eksempelvis en gennemsnitlig resultatstigning hos virksomhederne på 2%. Dette forklarer måske, hvorfor man så ofte hører om eklatante stigninger i direktørlønninger hos f.eks. C20 virksomhederne.  

Enkeltsager omhandlende høje toplederlønninger og fratrædelsesordninger har de senere år med jævne mellerum været heftigt diskuteret i den brede offentlighed, hvilket givetvis kan skyldes janteloven, som lever i bedste velgående.  Omdrejningspunktet for debatten er som regel et spørgsmål om, hvorvidt lønniveauet og stigningen i lønnen hos topledelsen er etisk og moralsk forsvarligt. Kan en ledelsesgruppe virkelig være så meget værd?

Analysen belyser en tydelig sammenhæng mellem løn og resultater, så svaret må umiddelbart være ja! Analysen understreger et behov for, at vi danskere begynder at kigge indad, og glemmer janteloven for en stund, i stedet for at pege fingre af lederen, der altså givetvis har fortjent sin høje løn gennem den værdi, han skaber for virksomheden.

På baggrund af analysen kan man ikke konkludere at højere lønninger nødvendigvis medfører bedre resultater, eller at alle lønkontrakter, som er indgået i perioden har været lige hensigtsmæssige. Den viser derimod, at virksomhedsejerne grundlæggende aflønner ledelsen ud fra, hvilken værdi de skaber for virksomheden.

En aflønningsform, der vel i bund og grund er ret almindelig på tværs af funktioner i en virksomhed? Er du villig til at investere i dit arbejde, så bliver du som regel også aflønnet derefter.