Databeskyttelsespolitik

Når du registrerer dine persondata hos Profilpartners garanterer vi, at dine data bliver behandlet i henhold til persondataforordningen (GDPR).

Profilpartners - CVR 27199305, tlf. 43434060, kontaktperson: Lone Kampler – er dataansvarlig.

Profilpartners´ kernekompetence er at rekruttere medarbejdere til vores kunder, som alle befinder sig inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejde. Formålet med at indsamle dine data er en opfyldelse af målet om, at vi nu, eller i løbet af tre år, kan formidle dig videre til nyt job eller vikariat hos en af Profilpartners´ kunder.

Ved registrering hos Profilpartners beder vi dig udelukkende om at tilføje almindelige persondata: Navn og adresse, telefonnummer og mailadresse med det formål, at vi til enhver tid kan finde og kontakte dig.

Du vedhæfter ansøgning og CV med det formål, at vi får tilstrækkelige data om dine erfaringsmæssige og uddannelsesmæssige baggrunde, så vi kan vurdere om din baggrund passer til et givent job.

Det er først, når du har været inde til samtale hos Profilpartners, at vi – med dit samtykke - kan komme til at behandle mere følsomme persondata, såsom oplysninger om arbejdsrelaterede helbredsmæssige forhold og registrering af, at vi har set din straffeattest, såfremt du bliver videreformidlet til en kunde. Disse data vil naturligvis ikke blive videregivet til vores kunde, uden dit samtykke. Formålet er, at vi – med din accept - kan advisere kunden omkring eventuelle forbehold, som kan have indflydelse på din varetagelse af jobbet.

Ved afkrydsning af nedenstående felt giver du dit samtykke til, at Profilpartners må opbevare dine data i op til 3 år. Hver gang du er i dialog med en medarbejder hos Profilpartners forlænges perioden, og vi opbevarer dine data tilsvarende.

Du har til enhver tid ret til at:
- Få adgang til de registrerede oplysninger via egen elektroniske adgang eller kopi
- Få ændret eller slettet dine data
- Få oplyst og berigtiget de data, vi har registreret
- Trække dit samtykke til Profilpartners´ behandling af dine data tilbage
- Modsætte dig Profilering. Profilparters videregiver IKKE dine oplysninger uden udtrykkelig accept fra din side
- Klage til Datatilsynet, hvis du mener, at Profilpartners ikke har levet op til lovgivningen

Du bedes afkrydse nedenstående felt, hvorved du tilkendegiver at have læst ovenstående og er indforstået med, at Profilpartners opbevarer dine personoplysninger med henblik på at matche disse med ledige stillinger hos vores kunder.