Datasikkerhed

Datasikkerhed

Persondataloven

Profilpartners er forpligtet til at behandle dine personoplysninger i henhold til §5 i loven om behandling af personoplysninger (se evt. www.datatilsynet.dk). 
Vi er godkendt af Datatilsynet i forhold til opbevaring af personlige oplysninger.

 

Vores integritet er uangribelig

Hos Profilpartners er vi naturligvis bevidste om, at alle facetter af vores arbejde kræver stor fortrolighed og fuld diskretion.

Alle ansatte hos Profilpartners har tavshedspligt omkring de data, som ligger hos Profilpartners.

Vi har gode sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte personlige oplysninger. Profilpartners' medarbejdere har skrevet under på, at de ikke videregiver personlige oplysninger uden forudgående accept fra personen selv. Dine oplysninger vil derfor altid blive behandlet fortroligt, og de vil ikke blive videregivet til personer eller arbejdsgivere uden din forudgående accept.

EDB-sikkerhed har højeste prioritet hos os. Vi har en effektiv firewall, som beskytter vores database. Vi holder os løbende opdateret inden for sikkerhedsområdet gennem vores IT-ansvarlige, der har højeste fokus på at sikre os mod uautoriseret adgang til systemet