Personlighedstests

Brug af personlighedstests i forbindelse med ansættelse af en medarbejder er et godt værktøj til at afdække den grundlæggende personlighed på den medarbejder man ansætter

 

Hvis Profilpartners står for test af medarbejderen, før du ansætter, får du klar besked om den nye medarbejders personlighed på baggrund af vores personanalyse og testresultater.


Står du selv for rekruttering af en medarbejder, er du på den sikre side, hvis du inddrager Profilpartners i rekrutteringsprocessen og lader Profilpartners teste den nye medarbejder, når du selv har udvalgt de kandidater, som du mener, vil fungere bedst i jobbet.


Profilpartners tester dit personale, afdækker den grundlæggende personlighed og giver dig sparring. Vi tager kandidaterne ind til interview og personlighedstest, og fungerer efterfølgende som din sparringspartner omkring den enkelte kandidat.


Velrenommerede personlighedstests

Personlighedstesten, som Profilpartners anvender, er en særdeles velunderbygget og velrenommeret test, der undersøger 8 personlighedskarakteristika. Testen anses for at være blandt de mest pålidelige og gennemarbejdede testværktøjer på markedet og er primært rettet mod erhvervslivet.
 
Profilpartners` test er særdeles velegnet, hvis du som leder har behov for en hurtig og sikker vurdering af centrale generiske personlighedstræk. Har du behov for en dyberegående analyse, hvor vi går ind og analyserer flere personlighedstyper, bruger vi et andet testsystem.


Det får du!

Du får et meget omfattende præsentationsmateriale med uddrag fra interviewet med Profilpartners` HR-konsulent, testresultat m.v. Derudover vil du få en nuanceret beskrivelse af den nye medarbejders måde at arbejde og agere på, sparring, råd og vejledning i forbindelse med ledelse af din nye medarbejder.


Det koster det!

Det koster ikke ret meget at få en potentiel ny medarbejder testet og interviewet af en af Profilpartners` HR-konsulenter, dvs. kun en brøkdel af, hvad en fejlrekruttering kan komme til at koste dig.


Når vi står for rekruttering af en ny medarbejder til en virksomhed, har alle kandidater, som vi formidler videre til vore kunder, altid været igennem et omfattende program indeholdende interview, test(s), skriveprøve m.v.

Profilpartners kan tilbyde flere forskellige ydelser inden for færdighedstests, indbakkeøvelser, testværktøjer i forbindelse med leder- og teamudvikling m.v. Læs mere her.

 

Lær Profilpartners nærmere at kende

Hvis du har lyst til at læse nærmere om de services, Profilpartners tilbyder, kan du udover at navigere rundt her på siden også få fornøjelse af at læse vores firmapræsentation, som er målrettet vores virksomhedskunder.