Hos Profilpartners er vi grundige med vores arbejde, både indledningsvis, undervejs i searchfasen, og når vi kontakter relevante emner i en rekrutteringsopgave

Når Profilpartners skal ud og headhunte en medarbejder for en virksomhed, gør vi meget ud af at sætte os ind i virksomheden og den ledige stilling, når vi har dialogen med dig som kunde på et opstartsmøde. 

Opstartsmøde

Vi starter med et opstartsmøde, når vi skal rekruttere en ny medarbejder til en virksomhed. På mødet afdækker vi den nye medarbejders organisatoriske placering, ansvarsområder og arbejdsopgaver, samt naturligvis virksomhedens krav og forventninger til den nye medarbejder.

Ofte tager vi et uddybende interview med relevante personer i organisationen, og i mange tilfælde tester vi også en person, så I hurtig kan sætte jer ind i Profilpartners testværktøj. Det kan være lederen, den nye medarbejder skal referere til, en kollega, eller anden relevant person i organisationen.

På baggrund af samtalerne udarbejder vi en stillingsbeskrivelse (profilbeskrivelse), som godkendes inden search-processen påbegyndes, og som efterfølgende danner grundlaget for den dialog, vi har med de relevante emner, vi går efter at headhunte.

 

Searchfasen

Under hensyntagen til stillingsbeskrivelsen og vores dialog med virksomheden, som skal ansætte en ny medarbejder, udarbejder vi en liste over virksomheder, hvor relevante kandidater kan være ansat.

Derefter går vi i gang med en systematisk søgen efter kandidater via eksterne og interne databaser, gennem vores store netværk m.v.

Efter en indledende dialog med udvalgte emner/kandidater omkring deres jobsituation, jobønsker og krav, inviterer vi de interesserede og relevante emner til et møde, hvor man gennemgår en personlighedstest, og hvor Profilpartners´ konsulent går mere i dybden omkring erfaringsområder og kompetencer.

Er emnet et godt match til stillingen, ryger kandidaten videre, og bliver præsenteret for virksomheden.

 

Præsentation for virksomheden

Rekrutteringskunden modtager et omfattende præsentationsmateriale indeholdende uddrag fra interviews, ansøgning, CV, datablad, resultater af personlighedstests m.v. på hver af de emner, som Profilpartners vurderer vil være et godt match. Det giver et rigtigt godt grundlag for den dialog, man efterfølgende har med de udvalgte kandidater.

Profilpartners fungerer i høj grad som sparringspartner i hele rekrutteringsprocessen – både før og efter, at virksomheden selv har afholdt møde med de præsenterede kandidater. Vi er i den forbindelse hudløst ærlige omkring stærke og svage sider ved kandidaterne, da det er vores opgave at fortælle vores kunde nøjagtig, hvad de kan forvente af den nye medarbejder, som de er ved at ansætte. Denne ærlighed som er kendetegnende for Profilpartners, har i høj grad været medvirkende til, at vi gennem årene er blevet mange virksomheders foretrukne samarbejdspartner, når det gælder personalerekruttering. 

 

Referencer

Vi indhenter referencer på de kandidater, som efter at have været til interview hos Profilpartners´ konsulenter, er favoritter hos virksomheden. Vi er meget opmærksomme på ikke at slide unødigt på vores kandidaters referencepersoner. Derfor kontakter vi først referencerne, som noget af det allersidste i rekrutteringsprocessen. Grunden til, at vi benytter referencer er, at vi af erfaring ved, at referencer er et godt supplement til tests og interviews og medvirker til at fuldende vores research på kandidaten. 

 

Afslutning

Det er meget vigtigt for os, at alle emner, Profilpartners har været i dialog med oplever, at de bliver professionelt behandlet hos Profilpartners. Alle kandidater, som har været til samtale og personlighedstest hos os, vil få en personlig tilbagemelding fra den headhunter, som de har været til samtale hos.

 

Opfølgning

Vi går meget op i, at alle parter er tilfredse og trygge – også på sigt. Derfor følger vi op på vores løsninger både hos arbejdsgiver og arbejdstager efter henholdsvis 1, 3 og 8 måneders ansættelse.

 

Lær Profilpartners nærmere at kende

Hvis du har lyst til at læse nærmere om de services, Profilpartners tilbyder, kan du udover at navigere rundt her på siden også få fornøjelse af at læse vores firmapræsentation, som er målrettet vores virksomhedskunder.