Handel & Service

Vi finder din næste specialist inden for handel & service

           

Den del af Profilpartners' konsulentteam, som rekruttterer medarbejdere til handel- og service virksomheder har et solidt kendskab til og forståelse for behov og udfordringer på tværs af værdikæden for producenter, distributører, grossister og detailhandlere for både inden for B2B og B2C virksomheder.

FMCG-industriens udfordring bygger på et individualiseret og omskifteligt behov hos slutbrugerne. Vi har på den baggrund stor erfaring med at rekruttere omstillingsparate ledere og specialister, der passer ind i denne konkurrenceprægede og foranderlige branche, som er i konstant udvikling.

 

Vores mange års erfaring på markedet bevirker, at vi ved, hvor de dygtige medarbejdere sidder

Vores konsulenter har beskæftiget sig med sektoren gennem mange år, og har herigennem udviklet en bred indsigt i branchen, der spænder fra produktion og distribution til engros og detail.

Vi har rekrutteret til hele værdikæden inden for både produkter og serviceydelser. Inden for dette område har særligt e-handel og digitaliseringen skabt et øget behov for innovation, effektivisering og profitability. Detailhandlen har stadig en væsentlig og vigtig rolle i forhold til den fysiske kontakt med kunderne, og butikkerne er udfordret af de forskellige online afsætningskanaler.

Forbrugerne har ændret adfærd i takt med at handel er flyttet mere og mere online, hvilket samtidigt skaber et behov hos virksomhederne, som beskæftiger sig med e-handel, for at effektivisere lager og logistik for på den måde at differentiere sig på service og bruge det som et vigtigt konkurrenceparameter.       

 

Vi rekrutterer serviceminded og flittige medarbejdere med stor kommerciel forståelse og indsigt

Profilpartners konsulenter er specialiseret i at headhunte kommercielle profiler til handel- og servicebranchen. Vi forstår mekanismerne, som gør sig gældende og vi har en bred indsigt i industrien og er dygtige til at læse markedet. Vi forstår din virksomheds behov, når vi, i fællesskab med dig, udarbejder en skarp beskrivelse af, hvilke kvalifikationer og egenskaber, der bør fokuseres særligt på i rekrutteringen af din næste medarbejder.

Det kræver gode lederegenskaber og stor faglig indsigt i branchen for at være i stand til at eksekvere de nødvendige omstrukturereringer og herigennem skabe positive forandringer. Ledende medarbejdere med kompetencer som konceptuel viden, kommerciel forståelse og strategisk indsigt bliver i stigende grad en nødvendighed for at din virksomhed kan gøre sig gældende i en branche, der er udfordret på tilgængeligheden af produkter, information og anmeldelser.

Vi rekrutterer medarbejdere med høj faglighed, der har forstand på godt købmandskab, således at de kan bidrage positivt til en innovativ produktudvikling og driftseffektivisering. Innovation skabes i dag i samarbejde med slutbrugerne.

Co-creation er betegnelsen for den proces, der sker, når slutbrugerne bidrager med deres erfaring og anmeldelse af både produkter og services. Slutbrugerens stigende involvering i udviklingsprocessen er på samme tid en kritisk og kærkommen faktor for FMCG-virksomheder, da det giver virksomhederne mulighed for hele tiden at udvikle i tråd med slutbrugerens behov, men det stiller samtidigt også store krav til at virksomhederne ansætter omstillingsparate og innovative medarbejdere, som er opdateret på markedet og den teknologiske udvikling. Det er derfor en nødvendighed for din virksomhed at have en samarbejdspartner, der formår at tiltrække kvalificerede medarbejder, som er i stand til at løse de udfordringer som din FMCG-virksomhed står over for.  

 

Karrieredatabase - Handel & Service

Vores konsulenter har mange års erfaring med at rekruttere til både store og små FMCG-virksomheder.  Vi har fundet dygtige medarbejdere på tværs af alle funktionsområder fra toplederen til butiksmedarbejderen. Profilpartners har gennem 20 år opnået et stort branchekendskab og vi har fulgt den digitale udvikling, som industrien har gennemgået. Profilpartners har, på den baggrund, opbygget en meget attraktiv karrieredatabase inden for Handel & Service, som omfatter kvalificerede kandidater på alle niveauer på tværs af en lang række forskellige funktioner.  

 

Udover at rekruttere direktører, ledere og specialister inden for handel, marketing, indkøb og supply chain, er Profilpartners også eksperter inden for headhunting af medarbejdere til andre brancher og industrier:

 

                              

               


Vi rekrutterer løbende kandidater til ledige stillinger inden for:

Ledelse Ingeniør, Udvikling & Teknik | Bygge- og anlæg | Salg & Marketing Økonomi & Regnskab | Administration | IT

 

Kontakt os

Ring til os på telefon: +45 43 43 40 60 eller kontakt os her. Vi står klar til at finde din næste nøglemedarbejder.