Profilpartners' headhuntere, som har beskæftiget sig med headhunting og rekruttering af medarbejdere inden for Life Science og Health Care, har alle et stort branchekendskab, og vores konsulenter formår med udgangspunkt i deres omfattende erfaring at rekruttere specialister med de rette kvalifikationer og kompetencer til disse virksomheder.

Vi har erfaring med personalerekruttering på tværs af værdikæden

Mange års erfaring med rekruttering og headhunting af medarbejdere til både R&D, salg, marketing, kvalitet, logistik og diverse regulatoriske områder inden for Life Science giver vores konsulenter en stor forståelse for de processer og specialer, som gør sig gældende på tværs af værdikæden.

Life Science & Healthcare er komplekse brancher bestående af mange restriktioner, influencers og beslutningstagere. Kompleksiteten stiller store krav til, at vi som rekrutteringsbureau har indsigt i og forståelse for detaljen, alt imens vi forholder os til den pågældende kandidats faglige kvalifikationer og menneskelige kvaliteter i forhold til virksomhedens behov. 

Vores headhuntere har blandt andet rekrutteret kvalificerede medarbejdere til positioner inden for: Forskning, produktudvikling, R&D, produktion, Q&A, forretningsudvikling, salg, regnskab, IT og markedsføring til virksomheder inden for Life Science & Health Care.     
 

Karrieredatabase - Rekruttering til Life Science industrien

Profilpartners kender industrien og de faglige og personlige kvaliteter, der efterspørges i forbindelse med ansættelsen af nye medarbejdere. Vores headhuntere og rekrutteringsspecialister følger industrien tæt og holder sig løbende opdateret på den teknologiske udvikling for herigennem at kunne rådgive din virksomhed bedst muligt i forbindelse med search- and selection processerne. Vi har derfor også et stort netværk og en bred karrieredatabase med kompetente specialister inden for alle led af værdikæden. Dette betyder, at vi gennem en grundig, men effektiv rekrutteringsproces kan finde nye medarbejdere med de rette kvalifikationer og kvaliteter til din virksomhed.       

 

Profilpartners headhunter medarbejdere til Life Science både nationalt og internationalt

Vi er dit effektive brancheorienterede rekrutteringsbureau, når du mangler nye medarbejdere. Vores rekrutteringskonsulenter forstår, på baggrund af mange års erfaring med rekruttering inden for området, både markedet og din virksomheds behov, uanset om I beskæftiger jer med udvikling, salg eller produktion af medicinsk udstyr. Vores brede erfaring på dette område strækker sig blandt andet over: 

  • Pharma / Bio Pharma / Bio Technology

  • Medicinalindustrien

  • Health Management

  • Engineering

 

Udover at rekruttere din næste ledende medarbejder, ingeniør eller specialist inden for Life Science & Health Care finder Profilpartners også specialister inden for andre brancher og industrier:

 

 

Vi rekrutterer løbende kandidater til ledige stillinger inden for:

Ledelse | Ingeniør, Udvikling & Teknik | Bygge- og anlæg | Salg & Marketing | Økonomi & Regnskab | Administration | IT

 

Kontakt os

Ring til os på telefon: +45 43 43 40 60 eller kontakt os her. Vi er klar til at finde din næste medarbejder.